Mäntän sähköaseman asemakaavamuutos ja laajennus

Mänttä-Vilppulan kaupunki on käynnistänyt sähköaseman asemakaavamuutoksen ja laajennuksen laatimisen Mustanlahden teollisuusalueelle sähköaseman läheisyyteen.
Kaavoitettava alue sijaitsee Runttimäentien eteläpuolella, rajautuen kaakossa Riihosjärventiehen ja luoteessa Noronkatuun. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 10 ha. Alueelle sijoittuu sekä uusi että käytöstä poistuva 110 kV:n avokytkinlaitos. Asemakaavalla osoitetaan uuden sähköaseman paikka energianhuollon alueeksi ja tutkitaan alueen muut maankäytön mahdollisuudet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  oli nähtävillä 14.7.-22.8.2016 välisenä aikana.
Asemakaavamuutosluonnos valmisteluaineistoineen oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 1.6.- 30.6.2017 välisenä aikana.

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Asiointipiste, Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555