Sassin alueen asemakaava ja asemakaavanmuutos

 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on käynnistänyt Sassin alueen asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen laatimisen.

Asemakaavamuutos ja -laajennus sijaitsee Mäntän Kannusniemen Sassin alueella. Asemakaavamuutos- ja laajennusalueen pinta-ala on n. 52,5 ha. Alue rajautuu etelässä Hämeentiehen sekä ratapihaan, lännessä Pirttilahden ja Sassinlahden rantaan, pohjoisessa kaupungin ja Finsilvan omistamiin metsämaihin sekä luoteessa Myllyrannan alueeseen. Asemakaavalla mahdollistetaan lentopaikan, uuden air park -tyyppisen asuin- ja loma-asuntoalueen, ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuus- ja yritystoiminnan alueen sekä lentopaikan toimintoja tukevan palvelualueen muodostuminen. Edelleen kaavalla syntyy kansanpuiston alue sekä viher-, katu- ja vesialuetta. 

Kaavahankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus 12.10.2017 Serlachius -museo Gustafin auditoriossa.

 

 

KUULUTUS

Sassin alueen asemakaava ja asemakaavanmuutos

Sassin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos valmisteluaineistoineen ovat MRL 63§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 4.10.-25.10.2017.

Alue sijaitsee Mäntän Kannusniemen Sassin alueella. Alue rajautuu etelässä Hämeentiehen sekä ratapihaan, lännessä Pirttilahden ja Sassinlahden rantaan, pohjoisessa kaupungin ja Finsilvan omistamiin metsämaihin sekä luoteessa Myllyrannan alueeseen. Asemakaavamuutos- ja laajennusalueen pinta-ala on n. 52,5 ha.

Asemakaavalla mahdollistetaan lentopaikan, uuden air park -tyyppisen asuin- ja loma-asuntoalueen, ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuus- ja yritystoiminnan alueen, sekä lentopaikan toimintoja tukevan palvelualueen muodostuminen. Edelleen kaavalla syntyy kansanpuiston alue sekä viher-, katu- ja vesialuetta.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, kaavaluonnokseen ja valmisteluaineistoon voi tutustua Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla (teknisen palvelukeskuksen 3. kerroksen ilmoitustaulu), Mäntän, Vilppulan, Kolhon ja Pohjaslahden kirjastoissa sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoituksen internet -sivuilla: www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kaavoitus/vireilla-nahtavilla-olevat-kaava/sassin-asemakaava/.

Kaavahankkeesta järjestetään yleisötilaisuus 12.10.2017 klo 17 alkaen Serlachius museo Gustafin auditoriossa. Sassin kaavahankkeeseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoituksen internetsivuilla.

Kaavaluonnosta koskevat mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 25.10.2017 klo 15 mennessä osoitteella: Mänttä-Vilppulan kaupunki, Kaavoituspalvelut, PL 69, 35801 Mänttä, tai sähköisesti osoitteeseen kaavoitus(at)manttavilppula.fi.

Kaavoitusta koskevat tiedustelut: kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa, puh. 044-7288 563, riina.jorasmaa(at)taidekaupunki.fi

 

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus

 

 

Tiedoksi yleisötapahtumista:

Kaavahankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus 12.10.2017 Serlachius -museo Gustafin auditoriossa.

tulevat tapahtumat:

Sassin kaavahankkeeseen liittyen ovat kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa ja 
MW-Kehityksen toimitusjohtaja Otto Huttunen t
avattavissa Pop-up
Mänttä-Vilppulan tiloissa (Länsitorikatu 11, 35800 Mänttä) seuraavasti:

Perjantaina    13.10. klo 14-16 (paikalla Riina Jorasmaa)
Tiistaina         17.10. klo 14-16 (paikalla Riina Jorasmaa ja Otto Huttunen)
Maanantaina  23.10. klo 14-16 (paikalla Riina Jorasmaa ja Otto Huttunen)

Lisätietoa asiasta löytyy myös Pop-up Mänttä-Vilppulan sivuilla: www.facebook.com/popupmanttavilppula


 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555