Sassin alueen asemakaava ja asemakaavanmuutos

 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on käynnistänyt Sassin alueen asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen laatimisen.

Asemakaavamuutos ja -laajennus sijaitsee Mäntän Kannusniemen Sassin alueella. Asemakaavamuutos- ja laajennusalueen pinta-ala on n. 52,5 ha. Alue rajautuu etelässä Hämeentiehen sekä ratapihaan, lännessä Pirttilahden ja Sassinlahden rantaan, pohjoisessa kaupungin ja Finsilvan omistamiin metsämaihin sekä luoteessa Myllyrannan alueeseen. Asemakaavalla mahdollistetaan lentopaikan, uuden air park -tyyppisen asuin- ja loma-asuntoalueen, ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuus- ja yritystoiminnan alueen sekä lentopaikan toimintoja tukevan palvelualueen muodostuminen. Edelleen kaavalla syntyy kansanpuiston alue sekä viher-, katu- ja vesialuetta. 

Kaavahankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus 12.10.2017 Serlachius -museo Gustafin auditoriossa.

Sassin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli MRL 63§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 4.10.-25.10.2017.

 


 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555