Kotisivulle

Ranta-asemakaavan muutos koskien tiloja Pulverkkilahti ja Kinnari

Ranta-asemakaavan muutos koskee tilaa Pulverkkilahti 508-416-72-8 ja osaa tilasta Kinnari 508-416-72-5. Kaavamuutosalue sijaitsee Tarjanteen irärannalla. 

Kaavan tavoitteena on siirtää yksi lomarakennuspaikka. 

 

KUULUTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTON KOSKIEN TILOJA PULVERKKILAHTI JA KINNARI

Maankäyttö- ja rakennuslain 63:n mukaisesti Mänttä-Vilppulan kaupunki ilmoittaa ranta-asemakaavan muutoksen vireille tulosta koskien tilaa Pulverkkilahti 508-416-72-8 ja osaa tilasta Kinnari 508-416-72-5.

Ranta-asemakaava muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asiakirjoineen on MRL 63§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 12.4 - 11.5.2022. Kaavamuutosalue sijaitsee Tarjanteen itärannalla. Kaavan tavoitteena on siirtää yksi  lomarakennuspaikka.  

Kaavahankkeen luonnosvaiheen aineistoon voi tutustua nähtävillä oloaikana kaupungin Internet-sivuilla: www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kaavoitus/  ja Taidekaupungin Asiointipisteessä (Hallituskatu 23).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta koskevat mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 11.5.2022 klo 15 mennessä osoitteella: Mänttä-Vilppulan kaupunki, Kaavoituspalvelut, PL 69, 35801 Mänttä tai sähköisesti osoitteeseen: kaavoitus@manttavilppula.fi. 

Kaavoitusta koskevat tiedustelut: kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen puh. 044-035 4320, julia.virtanen@taidekaupunki.fi

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555