Kotisivulle

Mustalahden teollisuusalueen asemakaavan laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Mäntän taajaman itäosassa Mustalahden alueella. Alue rajautuu Runttimäentiehen (kantatie 56) ja Jämsän kaupungin rajaan. 

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa teollisuusaluetta kantatie 56 varrella. Kaupungilla on Mustalahden teollisuusalueella tarjolla enää vain muutama tontti. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Sisältötavoitteet tarkentuvat kaavatyön edetessä.

Työvaihe: Kaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Käsittely kaupunginhallituksessa 5.9.2022 § 229. OAS on laitettu julkisesti nähtäville 28.10.2022 saakka. Kts. kuulutus alla. 

Seuraava työvaihe: Seuraavaksi laaditaan kaavaluonnos. Työvaiheesta ja siihen liittyvästä nähtävillä olosta tiedotetaan erikseen. Aikataulutavoite alkuvuonna 2023. 

 

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 63:n mukaisesti Mänttä-Vilppulan kaupunki ilmoittaa Mustalahden teollisuusalueen asemakaavan laajennuksen vireille tulosta koskien tilaa 508-405-2-651.  Alue rajautuu Runttimäentiehen (kantatie 56).

Mustalahden teollisuusalueen asemakaavan laajennuksen muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 27.9 – 28.10.2022. Aineistoon voi tutustua nähtävillä oloaikana kaupungin Internet-sivuilla: www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kaavoitus/ ja Taidekaupungin Asiointipisteessä (Hallituskatu 23).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa perjantaihin 28.10.2022 klo 15 mennessä osoitteella: Mänttä-Vilppulan kaupunki, Kaavoituspalvelut, PL 69, 35801 Mänttä tai sähköisesti osoitteeseen: kaavoitus@manttavilppula.fi

Kaavoitusta koskevat tiedustelut: kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen puh. 044-035 4320, julia.virtanen@taidekaupunki.fi.

 

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555