Kotisivulle

Metsomäen tuulivoimaosayleiskaava

Osayleiskaavan tavoitteena on tutkia kahdeksan tuulivoimalan sijoittumista Kolhon Metsomäen alueelle, alustava kaava-alueen rajaus on noin 700 ha. Alustava hankealue on kaava-aluetta suurempi ulottuen osin Keuruun kaupungin alueelle. Kaava-alueen rajaus voi muuttua kaavaprosessin aikana muun muassa lähtötietojen, laadittavien selvitysten ja niiden johtopäätösten tai vuorovaikutusten johdosta.  

Samanaikaisesti tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen kanssa on aloitettu erillisenä prosessina tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jota ohjaa ja valvoo Pirkanmaan ELY-keskus. 

Työvaihe: Kaupunginhallitus on päättänyt kaavoituksen käynistämisestä 6.3.2023. Hanketoimija on esitellyt hanketta 7.2.2023 Mäntässä ja 14.3.2023 Kolhossa.

Seuraava työvaihe: Seuraavana työvaiheena on osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja asettaminen julkisesti nähtäville. Tavoitteena on laittaa se nähtäville samanaikaisesti kuin YVA-ohjelma alustavan aikataulun mukaan joulukuussa 2023 ja järjestää näitä koskeva yhteinen yleisötilaisuus tammikuussa 2023. Näistä kuulutetaan erikseen, myös Keuruun kaupungin puolella.  

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555