Kotisivulle

Mäntän tehtaan osayleiskaava / asemakaavamuutos

Tavoitteena on ajantasaistaa alueen kaavoitus sekä tarkastella tehtaan maankäyttötavoitteet. Alue jätettiin pois Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavasta hyväksymisvaiheessa vuonna 2019. 

Alue on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Suunnittelualueen laajuus on noin 235 ha. 

Osayleiskaavaa ja asemakaavamuutosta laaditaan rinnakkain. Asemakaavan aluerajaus tarkentuu osayleiskaavatyön yhteydessä ja sen  vaiheista tiedotetaan erikseen. Asemakaavatyön aikana ratkaistaan höyryvoimalaitokseen kuuluvan savupiipun suojelutarve, jonka purkamisluvasta Pirkanmaan ELY-keskus valitti.

Työvaihe: Kesällä 2023 on laadittu alueelta luontoselvitys sekä selvitys höyryvoimalaitoksen piipun näkymisesta ja merkityksesta kaupunkikuvasssa. Osayleiskaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteen jälkeen on laadittu kaavaehdotus. 

Seuraava työvaihe: Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 14.11.2023 ja kaupunginhallitus 27.11.2023.  Kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville, pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot ja kaikki osalliset voivat antaa tarvittaessa muistutuksen asiasta. 

 

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä -asetuksen 19 §:n mukaisesti Mänttä-Vilppulan kaupunki asettaa osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 4.12.2023-8.1.2024 väliseksi ajaksi. 

Kaavaehdotusta koskevaan aineistoon voi tutustua nähtävillä oloaikana kaupungin Internet-sivuilla: www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kaavoitus/  ja kaupungintalon Asiointipisteellä (Seppälän puistotie 15, Mänttä).

Kaavaehdotusta koskevat mahdolliset lausunnot ja muistutukset tulee toimittaa 8.1.2024 klo 15 mennessä osoitteella: Mänttä-Vilppulan kaupunki, Kaavoituspalvelut, Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä tai sähköisesti osoitteeseen: kaavoitus@manttavilppula.fi

Kaavoitusta koskevat tiedustelut: kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen puh. 044-035 4320, julia.virtanen@taidekaupunki.fi

 

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus  

 

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555