Kotisivulle

Kirkonpellon asemakaavamuutos

Kaavoitettava alue sijaitsee Mäntän ydinkeskustassa ja se koskee Mäntän 1. kaupunginosan kortteleita 103 - 106 sekä urheilu-, virkistys- ja katualueita.  Alue rajautuu Kauppakatuun, Tehtaankatuun ja Länsitorinkatuun. Kaavamuutosalueen laajuus on 5,18 ha. Kaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen voimassa olevat ase­ma­kaa­vat, jotka ovat pääosin 1960- ja 1970 -luvuilta. Kaavamuutoksen yh­te­nä tavoitteena on mm. osoittaa alueella sijaitseville asuinkerrostaloille ajan­mu­kai­set paikoitusalueet. Kaavatyön yhteydessä tut­kitaan myös täydennysrakentamisen mahdollisuudet alueella. Alueen kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokkaat kohteet huomioidaan kaavoituksessa.  

Kaavamuutosta koskeva avoin yleisötilaisuus pidettiin 21.6.2016.
OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) oli nähtävillä 16.6 – 18.7.2016 välisenä aikana.  

 

 

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555