Kotisivulle

Mäntän keskustan yleissuunnitelma

Mäntän keskustan yleissuunnitelma valmistui syksyllä 2016. Sunnittelutyöstä vastasi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy monialaisen asiantuntijaryhmän voimin.

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.8.2015 päätöksellään FCG:n toteuttamaan Mäntän keskusta-alueen yleissuunnitelman päivittämisen ja toteutussuunnitelmien laatimisen. Suunnittelutyössä nostettiin esiin erityisesti kävelykatukeskustan ja taidereittien kehittäminen sekä matkakeskuksen uudet sijoittamissuunnitelmat ydinkeskustaan. Kehittämistyön taustamateriaalina käytettiin vuonna 2005 laadittua Mäntän keskustan kehittämissuunnitelmaa, sekä 2015 yrittäjille ja muille avainhenkilöille suunnatun kehittämiskyselyn tuloksia. 

Kehittämissuunnitelman tavoitteet

Suunnitelluilla toimenpiteillä parannettiin liikennejärjestelyjä ja kevyen liikenteen toimivuutta, sekä lisättiin kaupan ja palvelujen toimintaedellytyksiä. Toimenpiteillä haluttiin kohottaa ennen kaikkea taidekaupunki Mänttä-Vilppulan tunnettavuutta ja kiinnostavuutta elinvoimaisena asuinpaikkana sekä matkakohteena.

Yksilöityjä kehittämistoimenpiteitä suunnitelmassa:

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555