Kotisivulle

Asemakaavan ja ranta-asemakaavan muuttaminen tai laatiminen

Mikäli kiinteistön-/tontin omistaja tai haltija haluaa muutosta voimassa olevaan asemakaavaan tai ranta-asemakaavaan, hänen on haettava muutosta kirjallisesti. Muutosta voi hakea tällä sivulla olevalla lomakkeella tai omalla vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot.
Jos kiinteistön-/tontinomistaja haluaa laatia omistamalleen maalle ranta-asemakaavan tai asemakaavan, toimitaan samoin kuin edellä. 

Ennen hakemista kannattaa ottaa yhteyttä kaupunkisuunnittelupäällikköön ja neuvotella muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä tiedustella haettavan kaavamuutoksen/kaavan laatimisen korvauksen suuruudesta, aikatauluarviosta ja muista mahdollisista yksityiskohdista.

Kaupunginhallitus tekee päätöksen asemakaavan/ranta-asemakaavan muuttamisesta tai laatimisesta.

Maanomistajalta peritään MRL 59§:n mukaisesti kaavan ja -muutoksen laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

Kaavamuutosta tai kaavan laatimista haetaan samalla lomakkeella.
Mukaan on liitettävä todistus siitä, että omistaa tontin tai hallitsee tonttia, jota hakemus koskee.
Mukaan voi liittää myös karttapiirustuksen, jossa esitetään, mitä halutaan muuttaa ja missä alue sijaitsee.

 

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Kaavoituspalvelut
Seppälän puistotie 15,  35800 MÄNTTÄ

Tarvittavat lomakkeet löytyvät oikealla olevista linkeistä.

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555