Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäytön strategisesta suunnittelusta, yleiskaavoituksesta ja kaupunkikuvasta. Kaupunkisuunnittelu laatii kaupunkiympäristöön liittyviä suunnitelmia, kuten keskustojen kehittämistä. 


Kaavoituspalvelut vastaa asemakaavojen laatimisesta sekä poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta.

 

Näiltä sivuilta löytyy tietoa kaupungin kaavoista,  vireillä olevista kaavahankkeista sekä nähtävillä olevat kaavat  ja hiljattain hyväksytyt kaavat.  Tietoa löytyy myös suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisluvista sekä linkit maakuntakaavoihin sekä kaupungissa voimassa oleva rakennusjärjestys.

Sivuillamme on myös ohjeita asemakaavan ja ranta-asemakaavan muuttamiseen.

 

 

TARJOUSPYYNTÖ VILPPULAN KESKUSTA-ALUEEN YLEISSUUNNITTELUSTA.

Vastaukset kysymyksiin liitteessä.

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555