Kotisivulle

Terveys

Terveys on koko ajan muuttuva tila, johon vaikuttavat sairaudet ja fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö, mutta ennen kaikkea ihmisen omat kokemukset ja hänen arvonsa ja asenteensa. Jokainen ihminen määrittää terveytensä omalla tavallaan, ja tämä määritelmä on lopulta se tärkein.

Terveyttä on usein sanottu elämän voimavaraksi, jota voidaan sekä kasvattaa että kuluttaa. Tämän päivän päätöksillä ja teoilla voimme kuitenkin vaikuttaa tulevaan terveyteemme!

Mielenterveys on hyvinvoinnin kannalta keskeinen voimavara, johon kuuluvat psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen sekä henkinen ulottuvuus. WHO:n määritelmän (2013) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.

Terveyteen ja hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat ravitsemus, liikunta, uni, päihteiden käyttö, sosiaaliset suhteet ja mielekäs tekeminen sekä harrastukset. Jo pienillä muutoksilla omissa elintavoissa, voi saada suuria vaikutuksia omaan terveydentilaan ja toimintakykyyn.

Pidä huolta itsestäsi!
Arjen ja elintapojen tarkasteluun löytyy useita mahdollisuuksia. Terveystarkastus on hyvä tapa aloittaa. Tarjolla on myös monenlaista tukea, mikäli koet tarvetta ja halua muuttaa elintapojasi.

Omahoidon sivujen kautta voit tehdä itsellesi virtuaalisen terveystarkastuksen ja saada tietoa, joka auttaa sinua arvioimaan terveyttäsi ja sairausriskejäsi ja miettimään mitä kaikkea voisit oman hyvinvointisi parantamiseksi tehdä. Saat myös ohjeita ja tukea tavoitteidesi saavuttamiseksi esim. elämäntapojesi muutoksissa. Voit hyödyntää näitä sivuja itsenäisesti ja osana Mäntänvuoren Terveyden ammattilaisten tarjoamaa hoitoa.

 

Duodecimin eOmahoito tarjoaa myös hyödyllistä sairaus- ja riskitekijäkohtaista tietoa kotona tapahtuvan hoidon avuksi. Palvelusta löytyvät sairautesi tai riskitekijäsi hoidon tärkeimmät sisällöt koottuina tiiviiksi kokonaisuuksiksi. Voit lukea yksityiskohtaisempaa tietoa sekä saada käytännön neuvoja mm. astman, diabeteksen, eteisvärinän, nivelrikon, reuman, sepelvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan ja verenpaineen omahoitoon.

 

Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.​​​​ Julkisen palvelun sisällön ovat tuottaneet erikoissairaanhoidon asiantuntijat yhdessä potilaiden kanssa​.

Terveyskylä

 

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden – vaikka kotisohvalta käsin! Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia. Ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin.

omaolo

MIELI ry sivuilta löydät tietoa ja harjoituksia, miten voit vahvistaa itseäsi ja mielenterveyttäsi.  Mielenterveyteen kuuluva osaaminen on esimerkiksi tunne- ja tietoisuustaitoja sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. 

Miten vahvistat omia voimavarojasi ja pidät huolta mielen hyvinvoinnista? Tiesitkö, että mielenterveys ei ole sairaus, vaan hyvinvoinnin tila?  Hyvinvointialueen mielen hyvinvoinnin sivuilta löydät lisätietoa.

Uni on herkkä terveysmittari. Riittävän unen vaikutukset huomaa arjessa nopeasti: elämä näyttää valoisammalta ja levännyt ihminen myös jaksaa, muistaa ja oppii helpommin.  Uniongelmat ovat yleisiä ja satunnaisesti ilmaantuessa eivät vielä anna aihetta huoleen. Jos tilanne pitkittyy, kannattaa uniongelmiin hakea apua.​

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555