Kotisivulle

Hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.  Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen.  Sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä.  Tämän vuoksi hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat ilmoitetaan HILMAssa: www.hankintailmoitukset.fi.

 

Kansalliset kynnysarvot alittavien hankintojen osalta sovelletaan hankintayksiköiden omaa ohjeistusta. Myös kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat voidaan haluttaessa ilmoittaa HILMAssa. Käsite "hankintayksikkö" tarkoittaa Mänttä-Vilppulan kaupunkia kokonaisuutena, ei sen yksittäisiä toimielimiä.

 

Tarkempaa tietoa hankintayksiköistä, hankinnoissa käytetyistä menettelytavoista, kynnysarvoista, hankinnan ennakoidun arvon laskennasta sekä muusta hankintalainsäädännön sisällöstä:

 

Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisen julkisten hankintojen neuvontayksikön kotisivut: www.hankinnat.fi

 

Työ- ja elinkeinoministeriön kotisivut julkisista hankinnoista: www.tem.fi/julkisethankinnat

 

Joissakin hankinnoissa osallistumme seudulliseen hankintayhteistyöhön naapurikuntien kanssa.  Hankintarenkaan kokoonpano vaihtelee hankinnasta riippuen.

 

Mänttä-Vilppulan kaupunki toteuttaa hankinnoissaan avoimuutta.  Kaupungin tarjouspyynnöt julkaistaan tämän Hankinnat-sivun alla.  Täällä julkaistaan sekä tarjouspyynnöt, jotka ovat nähtävänä HILMAssa, että nekin tarjouspyynnöt, joita ei ole tarpeen julkaista HILMAssa.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555