Kotisivulle

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Mänttä-Vilppulan kaupunki julkaisee 1.1.2022 alkaen viranhaltijapäätökset Internet-sivustolla.

Kunnan viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan Internet-sivustolla,
jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella (kuntalaki 140 § 2 mom).

Päätökset löytyvät täältä.

Päätösasiakirjoista poistetaan ennen julkaisua tiedot, joita ei saa julkaista internetissä.
Näitä tietoja ovat mm. salassa pidettävät tiedot sekä tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden,
tai joita ei teknisistä syistä saada sähköiseen muotoon (julkisuuslaki 621/1999).

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555