Kotisivulle

Ympäristönsuojelulain mukainen kuulutus

16.7.2021

Ympäristönsuojelusihteeri on 16.7.2021 tehnyt päätöksen Lounaskahvila Veturitalli Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta. Ulkoilmakonsertit järjestetään heinäkuussa perjantai 23.7 kello 23:00 - 02:00 ja lauantai kello 22:00 - 02:00 sekä elokuussa lauantai 28.8 kello 20:00 - 02:00. 

Päätös on nähtävänä 16.7.2021 – 23.8.2021 Mänttä-Vilppulan kaupungin verkko-sivuilla osoitteessa www.manttavilppula.fi > Kaupunkipalvelut > Kuulutukset Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. 

Kunnan ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 23.8.2021. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Lisäksi valitusoikeus on toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojelu-viranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelusihteeri Helena Vilenius, 
050 5622 734, helena.vilenius@keuruu.fi

Mänttä-Vilppula 16.7.2021

Päätös valitusosoituksineen

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555