Kotisivulle

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta annetusta päätöksestä / European Speed & Rally Club ry

14.5.2021

 

Ympäristönsuojelusihteeri on 12.5.2021 tehnyt päätöksen European Speed & Rally Club ry:n Koivion harjoituskilpailua koskevasta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta. Tapahtuma toteutetaan sunnuntaina 6.6.2021 kello 7 – 18 välisenä aikana. Harjoituskilpailuun osallistuu enintään 40 autoa.

Päätöksen Julkaisupäivä 14.5.2021. Päätös on nähtävänä 14.5.2021 - 21.6.2021 Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.manttavilppula.fi > Kaupunkipalvelut > Hallinto- ja päätöksenteko > Kuulutukset sekä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > viranhaltijapäätökset.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa)      30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä (21.5.2021) sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 21.6.2021. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Lisäksi valitusoikeus on toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelusihteeri Helena Vilenius, 
050 5622 734, helena.vilenius@keuruu.fi

Liitteet

Päätös ja valitusosoitus

Ilmoitus liitteineen

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555