Kotisivulle

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta annetusta päätöksestä / Seinäjoen Kiintorakenne Oy / Vilppulankosken ratasilta

14.4.2021

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on 13.4.2021 tehnyt päätöksen Seinäjoen Kiintorakenne Oy (Y-tunnus: 2284502-0) ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta Vilppulankosken ratasillan päällysrakenteen pinnoituksen ja radan päällysrakenteen uusimistöistä.
Työt aloitetaan telineiden rakentamisella 3.5.2021. Meluavat työt aloitetaan alustavan arvion mukaan 17.5.2021. Työt toteutetaan pääosin arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 6:00 - 20:00 välisenä aikana. Poikkeuksena radan päällysrakenteet, jotka on pakko uusia junaliikenteen juhannuskatkon aikana eli 25.6.2021 kello 14:00 - 27.6.2021 kello 23:00 välisenä aikana. Töiden takaraja on 17.9.2021.

Päätös on nähtävänä 15.4.2021 – 21.5.2021 Mänttä-Vilppulan kaupungin verkko-sivuilla osoitteessa www.manttavilppula.fi > Kaupunkipalvelut > Kuulutukset sekä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > viranhaltijapäätökset. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. 

Kunnan ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 21.5.2021. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Lisäksi valitusoikeus on toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojelu-viranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelusihteeri Helena Vilenius, 
050 5622 734, helena.vilenius@keuruu.fi

Liitteet:

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 

Päätös valitusosoituksineen

 

 

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555