Kotisivulle

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta annetusta päätöksestä / Lounaskahvila Veturitalli Oy / Mänttä-Vilppula

2.6.2022

Julkaisupäivä 2.6.2022
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 9.6.2022

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 2.6.2022 tehnyt päätöksen Lounaskahvila Veturitalli Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien kesän ulkoilmakonsertteja.

Päätös on nähtävänä 2.6.2022 - 9.7.2022 Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.manttavilppula.fi > Kaupunkipalvelut > Kuulutukset sekä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset. 

Kunnan ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 9.7.2022. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Lisäksi valitusoikeus on toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojelu-viranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Tarkempi muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelusihteeri Helena Vilenius, 050 5622 734, helena.vilenius@keuruu.fi


Mänttä-Vilppula 2.6.2022

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555