Kotisivulle

Kuulutus ympäristöluvan muutoksesta koskien asfalttijätteen varastointimäärän suurentamista

7.4.2021

Kuulutus ympäristöluvan muutoksesta. Muutos koskee asfalttijätteen varastointimäärän suurentamista / Maanrakennus Mikko Tiensuu Oy / Mänttä-Vilppula

Maanrakennus Mikko Tiensuu Oy:llä (Y-tunnus 1100481-6) on Keurusselän ympäristönsuojelujaoksen myöntämä ympäristölupa (68/11.01.00/2011), joka koskee kallion louhintaa, murskausta ja asfalttijätteen varastointia kiinteistöllä 508-405-1-181.

Maanrakennus Mikko Tiensuu Oy on 1.4.2021 sähköpostitse esittänyt Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle muutosta olemassa olevaan ympäristölupaan asfalttijätteen varastointimäärän osalta. Uudeksi asfalttijätteen vuosivarastointimääräksi esitetään 400 tonnia ja maksimivarastointimääräksi 1 200 tonnia. Lisäksi alueella esitetään varastoitavaksi puuhaketta noin 300 m3.

Tämä kuulutus ja muutoshakemus pidetään nähtävillä 7.4 – 14.5.2021 Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Info & asiointi > Tiedotteet, kuulutuk-set, tarjouspyynnöt > Kuulutukset ja ilmoitukset sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.manttavilppula.fi > Kaupunkipalvelut > Kuulutukset.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena Keurusselän ympäristönsuojelujaostolle 14.5.2021 klo 16.00 mennessä osoitteella Keurusselän ympäristönsuojelujaosto, Seppälän Puistotie 15 35800 Mänttä tai sähköpostitse osoitteella ymparistonsuojelu@keuruu.fi. Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Helena Vilenius 050 5622 734, helena.vilenius@keuruu.fi .


Mänttä-Vilppula 6.4.2021
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto
 

Katso tästä ympäristöluvan muutoshakemus (liite avautuu pdf-tiedostona).

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555