Kotisivulle

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, ROK -Rakennus Oy, varastoalue ja mullan valmistus

1.6.2022

ROK-Rakennus Oy hakee ympäristölupaa varastoalueelle ja mullan valmistukselle Isonniemen teollisuusalueelle osoitteeseen Lekatie 14, 35800 Mänttä.

Hakemuskuulutuksen julkaisupäivä 1.6.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä (7.) päivänä julkaisupäivästä. 

Ympäristölupahakemusaineisto on luettavissa 1.6.2022 - 8.7.2022 Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi/info-ja-asiointi/tiedotteet-kuulutukset-tarjouspyynnöt/ Kuulutukset ja ilmoitukset sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/hallinto- ja paatoksenteko/

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mieli-piteensä asiasta. Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet on toimitet-tava kirjallisena Keurusselän ympäristönsuojelujaostolle 8.7.2022 kello 16:00 mennessä osoitteeseen Keurusselän ympäristönsuojelujaosto, Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä tai osoitteeseen ympäristonsuojelu@keuruu.fi. 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Helena Vilenius sähköpostitse helena.vilenius@keuruu.fi tai puhelimitse 050 5622 734

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555