Kotisivulle

Kuulutus päätöksestä ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesta aloitteesta ympäristöluvan muuttamiseksi / Nälkämäen kalliokiviainesalue / Mänttä-Vilppula

30.12.2021

Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 15.12.2021 pöytäkirjan julkaisupäivä 20.12.2021
Päätöksen kuulutuksen julkaisupäivä 30.12.2021
 
Dnro 654/11.01.00/2010
 
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto on kokouksessaan 15.12.2021 (§35) päättänyt ettei kokonaisuutena arvioiden toiminnasta aiheudu sellaista kohtuutonta rasitusta, että ympäristölupaa tulisi muuttaa.
 
Päätöksen kuulutuksen julkaisupäivä on 30.12.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisupäivästä.
Päätös on nähtävillä 20.12.2021 – 7.2.2022 Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.taidekaupunki.fi > Kaupunkipalvelut > Kuulutukset sekä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi/ > Päätöksenteko > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat > Ympäristönsuojelujaosto.
 
Kunnan ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 7.2.2022. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Lisäksi valitusoikeus on toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojelu-viranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
 
Lisätietoja ympäristöluvan muutos päätöksestä antaa ympäristönsuojelusihteeri Helena Vilenius, 050 5622 734, helena.Vilenius@keuruu.fi.
 
Mänttä-Vilppula 29.12.2021
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto
 
 
 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555