Kotisivulle

Kuulutus Mäntän lentopaikan ympäristölupapäätöksestä

25.5.2022

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto on kokouksessaan 18.5.2022 (§ 21) hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskisen Mäntän lentopaikkaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen toiminnan aloitusluvan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Päätöksen julkaisupäivä on 25.5.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisupäivästä. 

Tämä kuulutus on nähtävillä 25.5.2022 - 1.7.2022 Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.taidekaupunki.fi > Kaupunkipalvelut > Kuulutukset sekä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > paatoksenteko > paatoksenteko > paatosten-nahtavillapito

Mäntän lentopaikan ympäristölupapäätös (Dnro 117/11.01.00/2022) on nähtävillä 25.5.2022 - 1.7.2022 Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat > Ympäristönsuojelujaosto.

Kunnan ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä määräaikaan laskematta. Valitusaika päättyy 1.7.2022. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Lisäksi valitusoikeus on toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Helena Vilenius, 050 5622 734 (helena.vilenius@keuruu.fi).


Mänttä-Vilppula 19.5.2022
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555