Kotisivulle

Kuntavaalit 2021 / Äänestyspäivät & äänestyspaikat

21.4.2021

KUULUTUS

KUNTAVAALIT 2021 MÄNTTÄ-VILPPULASSA

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13. päivänä huhtikuuta 2021. Kuntavaaleissa valitaan 31 valtuutettua Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025.

Äänioikeus kuntavaaleissa on Suomen taikka muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Olet äänioikeutettu Mänttä-Vilppulan kuntavaaleissa, jos Mänttä-Vilppula on kotikuntasi väestötietojärjestelmässä 23.4.2021 klo 24 olevien tietojen perusteella. Äänioikeus kuntavaaleissa on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä mainittuna ajankohtana on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan.

Äänioikeus kuntavaaleissa on lisäksi Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa olevalla ja tällaisen henkilön perheenjäsenellä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, ja jolla on asuinpaikka Mänttä-Vilppulassa väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 23.4.2021 klo 24, jos: 1) hänen tietonsa on hänen pyynnöstään talletettu väestötietojärjestelmään väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetussa laissa säädetyllä tavalla; 2) hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 ennen kello 16:ta haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa tai ei ole kirjallisesti peruuttanut aikaisempaa ilmoitustaan.

Vaalipäivän äänestyspaikat sunnuntaina 13.6.2021

Vaalipäivänä voit äänestää ainoastaan omalla äänestysalueellasi. Äänestysalueesi on merkitty sinulle kirjeitse tai sähköisesti saapuvaan ilmoituskorttiin. Digi- ja väestötietovirasto lähettää sinulle ilmoituskortin maaliskuun 2021 loppupuolella. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat auki klo 9-20.

Äänestysalue Äänestyspaikka Käyntiosoite
001 Vilppula Vilppulan kunnantalo Keskuskatu 2
002 Kolho Kolhon koulu Postitie 2
003 Pohjaslahti Pohjaslahden kylätalo Pohjaslahdentie 2560
004 Koskela Kaupungintalo Seppälän puistotie 15
005 Mänttä Savosenmäen koulu Rajakatu 2 A


Ennakkoäänestyspaikat ke-ti 26.5.-8.6.2021

Mänttä-Vilppulan yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla ja Vilppulan kunnantalolla. Ennakkoäänestyspaikat ovat auki seuraavasti:

Äänestyspaikka Käyntiosoite
Kaupungintalo Seppälän puistotie 15, 1.krs
Vilppulan kunnantalo Keskuskatu 2, 2. krs


Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 26.5.-8.6.2021. Saat äänestää ennakkoon kotonasi, mikäli kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin luoksesi saapuu sovittuna ajankohtana kaupungin keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoita halustasi äänestää kotonasi kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1. kesäkuuta ennen klo 16.00. Tee ilmoitus joko kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös äänestäjän valitseman henkilö.

Jos teet ilmoituksen puhelimitse, soita 20.5.-1.6.2021 välisenä aikana klo 9-16 välillä numeroon: 044 728 8572. Jos teet ilmoituksen kirjallisesti, mene seuraavalle verkkosivulle, jonka kautta voit lähettää sähköpostin salattuna: https://www.turvaposti.fi/viesti/vaalit@manttavilppula.fi (tai mene verkkosivulle tämän linkin kautta, linkki aukeaa uuteen ikkunaan) tai vaihtoehtoisesti toimita ilmoitus postitse keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen: Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä. Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen on saatavana kaupungin verkkosivuilla (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) ja Taidekaupungin asiointipisteellä (Hallituskatu 22, 35800 Mänttä). Muista allekirjoittaa kirjallinen ilmoitus.

Ennakkoäänestys laitoksissa

Mänttä-Vilppulan kaupungin vaalitoimikunta tiedottaa erikseen ennakkoäänestyksestä laitoksissa.

Todista henkilöllisyytesi, kun äänestät

Olet velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestäsi, kun äänestät. Voit todistaa henkilöllisyytesi voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Jos sinulla ei ole edellä mainittua henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää sinulle äänestämistä varten maksutta väliaikaisen henkilökortin. Väliaikaista henkilökorttia hakiessasi sinulla tulee olla mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Pyydämme, että otat äänestykseen mukaasi lisäksi Digi- ja väestötietoviraston sinulle lähettämän ilmoituskortin, jotta äänestystoimitus sujuisi mahdollisimman sujuvasti. Ilmoituskortin puuttuminen ei estä äänestämistä.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:
Sähköposti vaalit@manttavilppula.fi
Osoite: Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä
Puhelin: 044 728 8572

Mänttä-Vilppulassa 19.4.2021
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555