Kotisivulle

Ilmoitus YVA-selostuksen kuulutuksesta, Murskemäen tuulivoimahanke, Ruovesi

10.11.2023

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti ABO Wind Oy:n Pirkanmaan maakunnassa Ruoveden kunnan alueelle suunniteltavasta Murskemäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella.

Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 9.11.2023.-8.1.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/murskemaentuulivoimahankeYVA.

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555