Kotisivulle

Eduskuntavaalit 2019 Mänttä-Vilppulan kaupungissa

27.3.2019

Eduskuntavaalit Mänttä-Vilppulan kaupungissa toimitetaan sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019 klo 9 – 20

 

VAALIPÄIVIEN ÄÄNESTYSPAIKAT:

Äänestysalue

Äänestyspaikka

Käyntiosoite

001 Vilppula

Vilppulan kunnantalo

Keskuskatu 2

002 Kolho

Kolhon koulu

Postitie 2

003 Pohjaslahti

Pohjaslahden kylätalo

Pohjaslahdentie 2560

004 Koskela

Mänttä-Vilppulan kaupungintalo

Seppälän puistotie 15

005 Mänttä

Savosenmäen koulu

Rajakatu 2 A

 

Äänioikeutettu vuoden 2019 eduskuntavaaleissa on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta

 

Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestettäessä. Ennakkoon äänestävän sekä vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää äänestämistä varten väliaikaisen, maksuttoman henkilökortin (tätä varten tarvitaan kaksi passikuvaa).

 

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.-9.4.2019.

 

YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT:

 

Mänttä-Vilppulan kaupungintalo

Seppälän puistotie 15, 1. krs

ke-pe     3.-5.4.2019

la-su      6.-7.4.2019   

ma-ti      8.-9.4.2019

klo 10 -18

klo 12 -16

klo 10 -18

Vilppulan kunnantalo,

Keskuskatu 2, 2. krs

ke-pe     3.-5.4.2019

la-su      6.-7.4.2019   

ma-ti      8.-9.4.2019

klo 10 -17

klo 12 -16

klo 10 -17

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi tietyin edellytyksin äänestää kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja laissa mainituin edellytyksin.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua Mänttä-Vilppulan keskusvaalilautakunnalle (os. Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä) kirjallisesti (kuoreen maininta ”Keskusvaalilautakunta / kotiäänestykseen ilmoittautuminen” tai puhelimitse virka-aikana 03 488 8422 tai 044 728 8391 viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00.Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen on saatavana Mänttä-Vilppulan kaupungintalon neuvonnasta ja kotisivuilta (kaupunkipalvelut/hallinto-ja-paatoksenteko/vaalit . Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 3.4.-9.4.2019 klo 9.00 - 20.00. Ennakkoäänestyksestä laitoksissa tiedottaa vaalitoimikunta kussakin laitoksessa erikseen.                                          

                                                                                                           

                                                                                                             MÄNTTÄ-VILPPULAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätietoja vaaleista: https://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/hallinto-ja-paatoksenteko/vaalit/ 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555