Kotisivulle

Eduskuntavaaleja koskeva kuulutus

2.3.2023

 

                                                                                                                                                                              KUULUTUS

EDUSKUNTAVAALIT 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2 päivänä huhtikuuta 2023.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää viimeistään 9.3.2023 ilmoituskortit niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit-palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään sähköisesti.

Ilmoituskortista käy ilmi mm. äänestysalue ja –paikka sekä äänioikeutetun äänestyspaikan osoite. Äänestyspaikka määräytyy äänestäjän 10.2.2023 kotikunnan mukaan.

Ennakkoäänestys toimitetaan 22. – 28.3.2023

Ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

Ennakkoäänestyspaikka

Osoite

Aukioloaika

Mänttä-Vilppulan kaupungintalo

Seppälän puistotie 15, 1 krs,  35800 Mänttä

ke-pe   22.-24.3.    klo 10-18

la-su    25.-26.3.    klo 12-16

ma-ti    27.-28.3.    klo 10-20

 

Vilppulan kunnantalo

Keskuskatu 2, 2 krs, 35700 Vilppula

ke-pe   22.-24.3.    klo 10-17

la-su    25.-26.3.    klo 12-15

ma-ti    27.-28.3.    klo 10-19

 

 Vaalipäivä 2.4.2023 klo 9-20

 Äänestyspaikat ovat seuraavat:

 Äänestysalue

Äänestyspaikka

Käyntiosoite

001 Vilppula

Vilppulan kunnantalo

Keskuskatu 2

002 Kolho

Kolhon koulu

Postitie 2

003 Pohjaslahti

Pohjaslahden kylätalo

Pohjaslahdentie 2560

004 Mänttä

Kaupungintalo

Seppälän puistotie 15

Ennakkoäänestys ulkomailla edustustoissa toimitetaan 22.-25.3.2023. Ulkomailla pysyvästi oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse. Lisätietoja kirjeäänestyksestä www.vaalit.fi/kirjeäänestys.

Todista henkilöllisyytesi, kun äänestät

Äänestyksessä äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä esim. voimassa olevalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Jos sinulla ei ole edellä mainittua henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää äänestämistä varten maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjeitse tai puhelimitse etukäteen viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.00 mennessä. Jos ilmoitus on tehty määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei voida toimittaa. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoitus tehdään Mänttä-Vilppulan kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä tai arkisin puh. 044 597 8623 arkisin klo 9-16. Kirjallisen ilmoituksen voi jättää myös salattuna sähköpostina sivustolla: https://www.turvaposti.fi/viesti/vaalit@manttavilppula.fi. Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen on saatavana kaupungin verkkosivuilla ja Taidekaupungin asiointipisteeltä (Hallituskatu 22, 35800 Mänttä). Ilmoitus tulee allekirjoittaa.

Laitosäänestys

Kaupungin vaalitoimikunta tiedottaa erikseen ennakkoäänestyksestä laitoksissa.

Äänioikeus

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänestystoimitusta sujuvoittaa äänestyspaikalle mukaan otettu Digi- ja väestöviraston lähettämä ilmoituskortti. Ilmoituskortin puuttuminen ei estä äänestämistä.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:

Sähköposti vaalit@manttavilppula.fi

Osoite: Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä

Puhelin: 044 728 8252

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555