Kotisivulle

Kaupunginhallitus

Kuntalaki (410/2015) § 39:

Kunnanhallituksen tehtävät: "Kunnanhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhelvaltaa;
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä. Kaupunginhallituksen jäsenet :

puheenjohtaja Marika Ala-Herttuala
1. varapuheenjohtaja Arto Lampinen
2. varapuheenjohtaja Teemu Happonen
jäsen Auli Välimäki
jäsen Mira Anttila, p. 050 305 7420
jäsen Janne Peltola
jäsen Arto Lehtinen, p. 044 298 4562
jäsen Sari Päivärinta
jäsen Anna-Kaisa Pietiläinen

Henkilökohtaiset varajäsenet (sama järjestys kuin yllä)

varajäsen Riikka Peltonen
varajäsen Lasse Anttila
varajäsen Mikko Lehtonen
varajäsen Leea Sultani
varajäsen Jyrki Innanmaa
varajäsen Esko Hakanen
varajäsen Tommi Aronen
varajäsen Kaja Jantsikene
varajäsen Minna Välkki

Hallituksen jäsenet tavoittaa myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@taidekaupunki.fi

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555