Kotisivulle

Kaupunginhallitus

Kuntalaki (410/2015) § 39:

Kunnanhallituksen tehtävät: "Kunnanhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhelvaltaa;
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä. Kaupunginhallituksen jäsenet :

2017 - 2021:

puheenjohtaja Timo Tukia (tilapäinen valtuustoryhmä)
1. varapuheenjohtaja Alli Mäkinen (kesk)
2. varapuheenjohtaja Ilkka Jatkola (sdp)
jäsen Mira Anttila (kok)
jäsen Henna Hakala (vihr)
jäsen Tuula Juurakko (sdp)
jäsen Arto Lampinen (kesk)
jäsen Pentti Paananen (vas)
jäsen Lasse Siltanen (sdp)

Henkilökohtaiset varajäsenet (sama järjestys kuin yllä)

2017 - 2021:

varajäsen Teemu Happonen (ps)
varajäsen Anna-Liisa Liettyä (kesk)
varajäsen Jyrki Lahtinen (sdp)
varajäsen Auli Välimäki (sdp)
varajäsen Jani Haapoja (vihr)
varajäsen Riikka Peltonen (sdp)
varajäsen Kari Anttila (kd)
varajäsen Hilkka Ylä-Pynnönen (ryhmä Y-P)
varajäsen Martti Anttila (sdp)

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555