Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan niiden valmistuttua ottaen huomioon julkisuuslain tai muussa laissa säädetyt salassa pidettävät tiedot.

Toimielimien pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla kahden vuoden ajan. Jos tarvitsette vanhempia pöytäkirjoja voi niitä tiedustella kaupungin kirjaamosta (kaupunki@manttavilppula.fi), hallintopäälliköltä (atte.viinikka@taidekaupunki.fi) sekä lautakuntien sihteereiltä (etunimi.sukunimi@taidekaupunki.fi).

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Asiointipiste, Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555