Kotisivulle

Vuokraa koti Taidekaupungissa

Koskelantalot on Mänttä-Vilppulan kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, jolla on omistuksessaan noin 600 asuntoa. Asunnot sijaitsevat keskustan tuntumassa Mäntässä ja Vilppulassa.

 

 

KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSET KOSKELANTALOJEN TOIMINTAAN 

Asunnonhaku
Koskelantalojen asuntotoimisto palvelee asiakkaita Taidekaupungin asiointipisteellä vain ajanvarauksella maanantaista perjantaihin, klo 9-12 ja 13-15.  Käyntiajan toimistoon saa  soittamalla puhelinnumeroon 044 776 4083 tai tiedustelemalla sähköpostitse. Sähköpostia ja Tampuuriin tehtyjä asuntohakemuksia voi toimistoon toimittaa milloin itselle parhaiten sopii.  Toimistossa saa asioida vain terveenä, asioimisessa noudatetaan ohjeita käsihygieniasta, etäisyyksistä ja yleisestä varovaisuudesta. 

Koskelantalojen asunnossa jo asuvien asunnonvaihtohakemuksista käsitellään edelleen vain ne, joissa vaihtamiselle on välitön, pakottava tarve. 

Asukkaiden saunavuorot on peruttu 8.- 28.3.21 välisen sulkuajan. Maaliskuun saunamaksun voi vähentää huhtikuun vuokranmaksun yhteydessä. Mikäli sulkuaika pitenee, myös saunavuorojen peruutusaikaa pidennetään vastaavasti.  Lenkkisaunoja ja yhteissaunoja ei lämmitetä toistaiseksi, ja myös kerhohuoneet ovat edelleen pois käytöstä toistaiseksi.

Vuokratalojen kuivaushuoneet ja pesutuvat ovat asukkaiden käytössä toistaiseksi. Tiloihin saa mennä vain yksi henkilö kerrallaan. Pesukoneesta ja pyykkituvasta on jokaisen käyttäjän siivottava jälkensä huolellisesti.  Pesutupaan mennessä ja sieltä pois lähtiessä myös ovenkahvat on hyvä pyyhkäistä kostealla rätillä. Noudattamalla ehdotonta siisteyttä pyykkitupa voidaan pitää asukkaiden käytössä myös tartunta-aikana.

Kiinteistönhoito
Asuttujen asuntojen kunnossapitotoimista suoritetaan vain akuutit asumisturvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät tehtävät. Koskelantalojen kiinteistönhoidosta vastaavan Lassila&Tikanojan työntekijät käyttävät huoneistokäynneillä suojavarustusta asukkaiden ja työntekijöiden suojaamiseksi tartunnalta. 

Asuntojen ennakkotarkastuksia ja  näyttöjä ja tehdään ensisijaisesti vain WhatsApp-näyttöinä. Ellei tämä ole mahdollista, näyttö tehdään vain yhden asiakkaan läsnä ollessa. Myös pois muuton huoneistotarkastuksessa saa olla läsnä vain yksi asukas. Paikallaolon edellytyksenä on, että henkilö on terve. 

Vuokranmaksu
Asunnon vuokra on maksettava myös poikkeusolojen aikana. Vuokranmaksuvaikeuksissa  asukkaiden tulee ensisijaisesti hakea asumistukea ja toimeentulotukea sekä pyrkiä sopimaan maksuaikatauluissa joustamisesta. Neuvoja saa myös oikeusaputoimistosta velkaneuvojalta, tai puhelimitse Takuu Säätiön maksuttomalta velkalinjalta.

Jos Koskelantalojen vuokralainen joutuu koronaepidemian vuoksi lomautetuksi tai irtisanotuksi, toivomme että asukkaat ovat oma-aloitteisesti yhteydessä Kelaan ja asuntotoimistoon jo ennen kuin maksuvaikeudet alkavat ja vuokranmaksu on myöhässä. Ensimmäiseksi tulee selvittää mahdollisuudet hakea asumistukea ja mahdollisesti myös toimeentulotukea Kelalta.  Voimme vuokranantajana sopia vuokralaisen kanssa maksusuunnitelman tekemisestä vuokran maksamiseksi pitemmän ajan kuluessa. Maksusuunnitelman teon ehtona on, että asukkaalla on esittää kirjallinen todistus lomautuksesta tai irtisanomisesta, tai muusta koronaepidemian aiheuttamasta syystä maksuvaikeuksiin. Häätöprosessia ei käynnistetä, jos asukas pystyy osoittamaan maksuhäiriöiden aiheutuvan koronaepidemian aiheuttamista maksuvaikeuksista. Ehdoton edellytys on, että asukas on ollut yhteydessä asuntotoimistoon maksusuunnitelman tekemiseksi.
********************************************
Vuokravakuus ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen
Ennen kuin vuokrasopimus voidaan solmia, on asiakkaan tehtävä vuokravakuustalletus, jonka voi tehdä haluamaansa pankkiin.  Talletettavan summan suuruus ja ohjeet talletuksen tekemisestä ovat vuokrauspäätöksessä, joka on hyvä ottaa mukaan vakuustalletusta tehtäessä.  Kun pankilta saatu talletustodistus on toimitettu asuntotoimistoon, voidaan tehdä vuokrasopimus.  Sähkösopimus on syytä tehdä heti, kun vuokrasopimuksen alkamispävä on tiedossa, eikä muuttoilmoitusta ja kotivakuutustakaan pidä unohtaa. Koskelantalojen kiinteistövakuutus ei kata asukkaan koti-irtaimistolle mahdollisesti sattuvia vahinkoja, joten  voimassa oleva kotivakuutus on myös asukkaan edun mukaista.  Tämän jälkeen on vielä tehtävä asunnon muuttotarkastus, jonka jälkeen uuteen kotiin voi muuttaa.

Asunnon tulo- ja lähtötarkastus
Vuokravakuuteen liittyen huoneiston kunto tarkastetaan yhdessä asukkaan kanssa sekä asuntoon muutettaessa että muutettaessa sieltä pois. Ennen muuttoa tehtävän tarkastuksen ajankohta on sovittava ajoissa teknisen isännöitsijän kanssa. Asuntoon muutettaessa tarkastuspöytäkirja on täytettävä huolellisesti kaikilta osin, sillä siihen kirjattujen tietojen merkitys korostuu pois muutettaessa. Pois muuton yhteydessä tehdään uusi pöytäkirja, jota verrataan sisäänmuuttopöytäkirjaan. Vertailun avulla ratkaistaan asukkaan asumisaikana huoneistoon mahdollisesti tulleiden vaurioiden korvausvelvollisuus. Jos lähtöpöytäkirjaan tulee merkintöjä vaurioista, joita sisäänmuuttopöytäkirjassa ei ole, joutuu asukas ne korvaamaan, jollei pysty osoittamaan niitä  edellisen asukkaan aiheuttamiksi. Koskelantalot Oy:n joutuessa  asukkaan asumisaikaisten laiminlyöntien vuoksi teettämään huoneistossa korjauksia tai muuton jälkeen siivousta, toimenpiteet laskutetaan yhtiön hallituksen hyväksymän hinnaston mukaan.  Vuokravakuutta ei palauteta ennen kuin lähtötarkastus on tehty ja kaikki avaimet palautettu asuntotoimistoon.

Vuokrasuhteen irtisanominen
Asunnon voi irtisanoa sähköisellä irtisanomislomakkeella. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi kokonainen kalenterikuukausi (30 tai 31 päivää). Vuokralainen maksaa vuokran myös irtisanomisajalta. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä; esim. jos asunto sanotaan irti 15. kesäkuuta, asukkaan vuokranmaksuvastuu loppuu 31. heinäkuuta. Irtisanomisilmoituksen voi tulostaa oheisesta linkistä ja se palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna asuntotoimistoon viimeistään kalenterikuukausi ennen suunniteltua muuttopäivää, eli viimeistä vuokranmaksupäivää. Irtisanomisen voi tehdä aikaisemminkin, jos lähtöpäivä on varmistunut.  Irtisanomisilmoituksen liitteenä on asiakaslaskutushinnasto. Asukas voi käyttää hinnastoa muistilistana tarkistaessaan, onko hoitanut ennen pois muuttoa kaikki tarpeelliset toimenpiteet.  Asunto on jätettävä siivottuna sellaiseen kuntoon, että seuraava asukas voi sinne ilman siivousta muuttaa.

Avainten palautus
Avaimet on palautettava asuntotoimistoon viimeistä vuokranmaksupäivää seuraavana päivänä. Avaimia ei saa luovuttaa asunnontarkastajalle, talonmiehelle tai laitosmiehelle, eikä niitä saa jättää huoneistoon. Vuokravakuutta ei palauteta ennen kuin kaikki vuokralaisen hallussa olleet avaimet on palautettu asuntotoimistoon.

Vuokravakuuden palautus
Vuokravakuus palautetaan kahden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, jos huoneisto on siivottu, lähtötarkastus hoidettu asianmukaisesti, ja kaikki asukkaan  hallussa olevat avaimet palautettu asuntotoimistoon.  Ennen vakuuden palauttamista tarkistetaan vielä kaiken edellä mainitun lisäksi,  että myöskään vuokrarästejä ei ole.  Vakuutta ei saa käyttää viimeisen vuokran maksamiseen.  Vakuuden palautus voi viipyä yli ilmoitetun palautusajan, jos asuntoa joudutaan korjaamaan asukkaan laskuun, ja vuokravakuudesta on perittävää.

Sähköinen virkaposti lähetetään osoitteeseen koskelan.talot(at)manttavilppula.fi. Henkilökohtaiset viestit voi toimittaa osoitteella etunimi.sukunimi(at)taidekaupunki.fi. Osoitteeseen lähetetty viesti on vain ko. henkilön luettavissa, eikä siirry automaattisesti toiseen osoitteeseen työntekijän poissaollessa.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555