Kotisivulle

Tontit

Mänttä-Vilppulan kaupungilla on myytävänä yli sata omakotiasumiseen tarkoitetttua tonttia eri alueilla: Mäntässä, Vilppulassa, Kolhossa ja Pohjaslahdella. Tontteihin pääsee tutusmaan kaupungin karttapalvelun tonttipörssissä.

Sopivan tontin löydyttyä on hyvä perehtyä sitä koskeviin kaavamääräyksiin ja rakentamisohjeisiin. Kaavamääräyksistä ja ohjeista löytyvät suositukset rakennettavien omakotitalojen kerrosluvuista. Ajantasa-asemakaava löytyy kaupungin internetsivuilta opaskarttapalvelusta.

Kaupunki myy Mäntän alueella omakotitontit valmiiksi lohkottuina rakennuspaikkoina. Vilppulan, Kolhon ja Pohjaslahden tontit myydään määräaloina. Tontin lohkominen tulee automaattisesti vireille, kun ostajalle on myönnetty lainhuuto määräalaan.  Kiinteistöasioiden kirjaamisia  haetaan maanmittauslaitokselta, jossa asia myös ratkaistaan. Kirjaamisasioista, kuten lainhuudon hakemisesta löytyy tietoa osoitteesta www.kirjaamisasiat.fi.

Lohkomisen tultua lainvoimaiseksi, rekisteröidään tontti kiinteistönä valtakunnalliseen kiinteistötietojärjestelmään. Mänttä-vilppulan kaupungin Mäntän asemakaava-alueella  rakennuslupa myönnetään vasta, kun tontti on rekisteröity.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555