Kotisivulle

Tontit

Kaupunki on uudistanut tonttimarkkinointia kesällä 2022. Markkinointiin on tullut ns. erikoistontteja.

Joitakin tontteja voi ostaa yhdessä siten, että vain yhdellä tontilla on rakentamisvelvoite. Markkinointiin on tullut myös uusia vapaana olevia suuria tontteja, joita ei aikaisemmin ole ollut myynnissä ja joille voi rakentaa joko omakotitalon tai rivitalon. Osasta tontteja ja tonttiryhmiä voi tehdä tarjouksia. Kolhossa on myytävissä esimerkiksi viiden tontin muodostama alue, joilla vain yhdellä olisi rakentamisvelvoite. Suuret tontit mahdollistavat isojen harrastetilojen rakentamisen tai puutarhan. Kaupunki on päättänyt tarjota yksittäisiä tai jo pitkään myynnissä olevia tontteja myös nykyisille asukkaille hyödynnettäviksi lisämaana. Tonteille voi rakentaa talousrakennuksia tai olla rakentamatta.  Ns. erikoistontit on tarkemmin osoitettu symbolein Tonttipörssissä. Lue lisää tästä tiedotteesta. Tee varaus oheisella tontinvarauslomakkeella.

Sopivan tontin löydyttyä on hyvä perehtyä sitä koskeviin kaavamääräyksiin ja rakentamisohjeisiin. Kaavamääräyksistä ja ohjeista löytyvät suositukset rakennettavien omakotitalojen kerrosluvuista. Ajantasa-asemakaava löytyy kaupungin internetsivuilta opaskarttapalvelusta.

Kaupunki myy Mäntän alueella omakotitontit valmiiksi lohkottuina rakennuspaikkoina. Vilppulan, Kolhon ja Pohjaslahden tontit myydään määräaloina. Tontin lohkominen tulee automaattisesti vireille, kun ostajalle on myönnetty lainhuuto määräalaan.  Kiinteistöasioiden kirjaamisia  haetaan maanmittauslaitokselta. Kirjaamisasioista, kuten lainhuudon hakemisesta löytyy tietoa osoitteesta www.mml.fi.

Lohkomisen tultua lainvoimaiseksi, rekisteröidään tontti kiinteistönä valtakunnalliseen kiinteistötietojärjestelmään. Mänttä-Vilppulan kaupungin Mäntän asemakaava-alueella  rakennuslupa myönnetään vasta, kun tontti on rekisteröity.

Mänttä-Vilppulan Karttapalvelu 

Kaupungin karttapalvelussa on kartta-aineistoa kaupunkilaisten käyttöön. Karttoja ja aineistoja saat suodatettua näkyviin rastittamalla haluamasi tason kartan vasemmasta laidasta löytyvästä "Karttatasot ja selitteet" - valikosta.  

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555