Kotisivulle

Sijoitus- ja työluvat

 

Mänttä-Vilppulan kaupungin omistamille maa-alueille haetaan vuosittain useita johtojen ja kaapeleiden sijoituslupia. Sijoitusluvat käsitellään saapumisjärjestyksessä ja maanomistajan luvan myöntää maankäyttöinsinööri. Sijoituslupa ei oikeuta työn aloittamiseen ja se raukeaa, mikäli johtoa tai rakennetta ei rakenneta kahden vuoden kuluessa lupapäätöksestä.  Sijoitusluvan lisäksi laki kadun ja eräiden muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpitolain 14a §:n perusteella johdon omistajan on tehtävä ilmoitus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä.  Ilmoituksen johdosta kunnalla on oikeus antaa määräyksiä mahdollisten työstä aiheutuvien haittojen ja vahinkojen välttämiseksi sekä periä korvaus ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta. Edellä mainitun ilmoituksen perusteella kaupunki myöntää ns. kaivuuluvan. Luvan myöntää infrapalvelupäällikkö.

Sijoituslupien hakumenettely on uusittu ja uusi toimintamalli otetaan käyttöön 19.3.2015 lähtien. Uusittu hakumenettely selkiyttää hakuprosessia ja luvan käsittelyä. Samalla se asettaa luvan hakijat tasapuoliseen asemaan, kun kaikilta edellytetään samat hakemusasiakirjat ja  -kartat. Uudet hakemuslomakkeet sekä ohjeet lupien hakemiseen  löytyvät kaupungin www-sivuilta asumisen- ja rakentamisen välilehdeltä kohdasta "Sijoitus- ja kaivuluvat". Samalta sivulta löytyy myös ohjeistusta eri töiden tekemiseen.

Tärkeintä lupahakemuksessa on osoittaa lupahakemuksen kohteena olevien johtojen ja kaapeleiden sijainti sellaisella karttapohjalla, jossa johtolinjat on esitetty selkeästi suhteessa tiealueen reunoihin, mahdollisiin rakennuksiin ja kiinteistörajoihin.  Kaupunki edellyttääkin, että kaapelireitit esitetään kaupungin pohjakartalla (tai vastaavalla). Kartta-aineiston luovuttamisesta ja luovutettavan aineiston laajuudesta laaditaan sopimus johdon omistajan ja kaupungin kesken.  Yhteyshenkilönä asiassa on kaupungin paikkatietosuunnittelija.

Kaupungin tekninen lautakunta on vahvistanut 08.11.2016 taksan, jonka perusteella kaupunki perii tarkistus- ja valvontamaksuna 250 € (+ alv) / lupa. Maksun määrämisperuste perustuu lupapäätöksen päiväykseen. Ts. kaikki 01.01.2017 tai sen jälkeen tehdyistä päätöksistä peritään ko. maksu.

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555