Kotisivulle

Vesihuolto

1.7.2023 alkaen hinnankorotus veden ja jäteveden käyttömaksuun ja perusmaksuihin.

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n hallitus on päättänyt veden ja jäteveden käyttömaksujen ja perusmaksujen korottamisesta 1.7.2023 alkaen.

Käyttömaksuja sekä perusmaksuja korotamme 6 % , korotukset johtuvat yleisestä kustannustason noususta.

Hinnat 1.7.2023 alkaen:

Veden hinta 

1,57 € / m3 alv 0 %

1,95 € / m3 alv 24%

Jäteveden hinta

2,58 € / m3 alv 0%

3,20 € / m3 alv 24 %

 

Toistaiseksi asiakaspalvelu hoidetaan sähköisesti.

Viemäriylivuodot Kuriin Kimpassa (ViKuRi)

 

Päätös haetusta avustuksesta Kaupunkien vesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen, Viemäriylivuodot

Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon ELY-keskus avasivat 18.10.2021 hakumenettelyn 18.10. - 30.11.2021 väliselle ajalle vesiensuojelun tehostamisohjelman kaupunkien vesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen hankkeiden avustamiseksi. 

Virtain kaupunki ja hankkeen osatoteuttajat ovat hakeneet 30.11.2021 saapuneella hakemuksellaan 432 000 euroa avustusta yhteishankkeen Viemäriylivuodot kuriin kimpassa (ViKuRi). Hakemuksen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 540 000 euroa (alv 0%), johon hakijat ovat hakeneet avustusta 432 000 euroa (80 %). 

ViKuri on kuuden vesihuoltolaitoksen yhteistyöhanke, jossa laitetaan Viemäriylivuodot Kuriin yhdessä. Hankkeen tavoitteena on yhteisen tekemisen ja kehittämisen ja yhteistyön lisäämisen kautta vaikuttaa viemäriylivuotoa aiheuttaviin riskitekijöihin ja konkreettisesti vähentää viemäriylivuotoja ja vuotovesiä vesihuoltoverkostojen toiminta-alueella. Hankkeen tavoitteena on erityisesti lisätä yhteistyötä ja vuoropuhelua vesilaitosten, kuntien ja muiden keskeisten sidosryhmien välillä ja luoda näin entistä paremmat mahdollisuudet huomioida jo suunnitteluvaiheessa viemäreiden ja ylivuotojen syntymekanismit sekä riskitekijät. Hankkeessa luodaan myös ohjeita ja työkaluja sekä tehdään käytännön kokeiluita vesihuoltolaitosten käyttöön ylivuotojen hillitsemiseksi. Hanketta vetää Virtain kaupungin Vesihuoltolaitos ja hankkeeseen osallistuvat lisäksi Ähtärin Energia ja Vesi Oy, Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy, Parkanon Vesi Oy, Saarijärven Vesi Oy sekä Keuruun Vesi -liikelaitos.

 

 

  Veden kovuusarvot

  0,12 mmol / Mäntässä

  0,77 mmol/ Vilppulassa

 

Vesihuollon tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan

 - viranomaisten vaatimukset täyttävän talousveden hankinnasta ja jakelusta

- jätevesien pumppaamisesta Mäntän Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle

- huolehtia kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen ylläpidosta

- yksityisten vesi- ja viemärijohtojen kaupungin verkkoon liittämisestä

- muista vesi-ja viemärilaitoksen asennustöistä.

 

MITÄ WC-PYTTYYN SAA LAITTAA

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555