Kotisivulle

Osoiteasiat

Mänttä-Vilppulan kaupunki ylläpitää osoitejärjestelmää kaava- ja haja-asutusalueilla. Kaava-alueilla teiden nimet päätetään asemakaavassa. Haja-asutusalueilla teiden nimistä päättää tekninen lautakunta. Kaupungin osoitejärjestelmä perustuu Suomen Kuntaliiton julkaisemiin ohjeisiin ja suosituksiin.

Haja-asutusalueen tiennimistä päätetään erikseen. Tielle voidaan antaa nimi silloin, kun tien varrella on vähintään kolme osoitetta vaativaa kohdetta.

Osoitenumerot annetaan rakennusluvan yhteydessä. Kaupunki ilmoittaa uudet tai muuttuneet osoitteet viranomaiselle ja postille.

Haja-asutusalueella osoitenumerointi perustuu rakennuspaikan liittymän etäisyyteen tien alkupisteestä. Osoitenumero muodostuu jättämällä metrimäärästä viimeinen numero pois. Parittomat numerot ovat tien vasemmalla puolella ja parilliset oikealla puolella.

Kiinteistön omistaja hankkii rakennuksen seinään asennettavan numerokyltin. Kyltti on valkeapohjainen taulu, jonka korkeus on n. 20cm ja numeroiden korkeus n. 10cm. Numerokyltti sijoitetaan rakennuksen seinään, mistä sen tulee näkyä sille tielle, jonka mukaan osoite muodostuu. Jos rakennus ei ole tien välittömässä läheisyydessä, kyltti sijoitetaan sekä rakennuksen seinään että liittymään, josta kiinteistölle kuljetaan. Jos kyltti asetetaan tien varteen, se tulee asettaa erilliseen liikennemerkkipylvääseen. Kyltin alapinnan korkeus on vähintään 2m tien yläpuolella. Tarpeen vaatiessa tulee käyttää kaksipuolista numerokylttiä. Osoitemerkintä opastaa hälytys- ja huoltoajoa ja muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Kaupunki pystyttää nimikilvet kaikille osoitejärjestelmän mukaisille teille ja kiinteistön omistajan velvollisuus on hankkia ja asentaa osoitenumerokilpi.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555