Kotisivulle

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
MW-Kehitys Oy, Y-tunnus: 1815521-1

Osoite
Seppälän puistotie 15
33580 Mänttä

Muut yhteystiedot
Sähköposti: info@mw-kehitys.com

2. Rekisteriasiat
Yhteyshenkilö: tiedotuksesta vastaava, MW-Kehitys Oy

3. Rekisterin nimi
MW-Kehitys Oy:n tiedote- ja uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojen käsittelyn tarkoituksena on MW-Kehitys Oy:n uutiskirje- ja viestintäpalveluiden hoitaminen sähköpostitse sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden tiedotteiden suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää uutiskirjeen tilanneiden sekä asiakasrekisteriin kuuluvien henkilöiden sekä yritysten tietoja. Rekisteri koostetaan yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä, kuten PRH:n yritystietojärjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttäjänä on MW-Kehitys Oy:n henkilökunta, joka on sitoutunut noudattamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja muussa laissa säädettyjä määräyksiä.

Lisätietoja rekisteriin liittyvissä asioissa:
Otto Huttunen
toimitusjohtaja
otto.huttunen@mw-kehitys.com

Elinkeinot

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555