Kotisivulle

Yrittäjäillassa peräänkuulutettiin luovuutta ja yhteistyötä

5.10.2016

MW-Kehityksen, Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Mäntän ja Vilppulan yrittäjät ry:n Yrittäjäiltaan kaupungintalolle 4. lokakuuta kokoontui noin neljäkymmentä osallistujaa.

 

Tilaisuuden avasi Mäntän ja Vilppulan Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Innanmaa, jonka jälkeen kaupunginjohtaja Esa Sirviö kertoi uudesta Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategiasta keskittyen sen elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä koskeviin tavoitteisiin.

Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen kertoi yrittäjäyhdistyksen tavoitteista ja illan lopuksi kuultiin vielä ajankohtaiset kuulumiset MW-Kehityksestä ja Yrke Kiinteistöt Oy:stä Antti Korkan ja Pasi Mäkisen kertomina.

Yrittäjäillassa syntyi välillä vilkastakin keskustelua kaupungin kehittämisestä ja yrittäjien huomioimisesta. Kaikissa puheenvuoroissa korostettiin yhteistyön ja vuorovaikutteisuuden tärkeyttä. Kaupunginjohtaja haastoikin yrittäjäkentän entistä aktiivisempaan toimintaan ja syvempään yhteistyöhön kuntien roolin murroksessa.

Sirviö: Kaupunkistrategia nojaa vahvaan elinkeinoelämään

Kun maakuntahallinto alkaa toimia vuoden 2019 alusta, muuttuu kuntien rooli ja kuntien valtuustot tulevat työskentelemään hieman erilaisten asioiden kanssa kuin nyt. Monista nykyään kuntien päätäntävaltaan kuuluvista asioista päättää silloin maakuntavaltuusto, jossa on todennäköisesti yksi tai vähemmän mänttävilppulalaista edustajaa. Edunvalvonnan näkökulmasta muutos on suuri.

Kaupunkistrategia 2016 - 2026 tähtää Mänttä-Vilppulan kaupungin oman edunvalvonnan aktivoimiseen ja tulevaisuuden menestystekijöiden löytämiseen. Yrittäjyys ja elinvoimaisuuden edistäminen huomioidaan kaikissa suunnitelmissa ja kaikilla palvelualueilla. Tavoitteita ovat mm. yritysten tarpeiden huomioonottaminen kaavoituksessa, maankäytössä sekä liikenneyhteyksien kehittämisessä, yritysten keskinäisen verkostoimisen edistäminen, erilaisten toimitilaratkaisujen ja yritystoimintokokeilujen edistäminen ja rohkaiseminen, yrittäjyyttä tukeviin ja edistäviin kehittämishankkeisiin osallistuminen sekä oman kaupungin yrittäjien palvelujen suosiminen hankintalain sallimissa rajoissa.

Mäkinen: Yrittäjäliike haluaa uudistaa

Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen kertoi puheenvuorossaan, kuinka yrittäjyyden suunta on muuttunut; yrittäjyys nähdään yhä positiivisempana asiana ja nuorten yrittäjyysinto on kasvanut. Suomen Yrittäjien tavoitteena on saavuttaa vahvempi rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa, olla yhteistyöhakuinen, tukea jäsenyrityksiään kansainvälistymisessä ja kannustaa hyödyntämään digitaalisen murroksen, joka koskee kaikki yrityksiä. Pasi Mäkinen kertoi, että kansallisella tasolla Yrittäjien tavoitteita ovat mm. paikallisen sopimisen edistäminen ja kunnissa yritysvaikutusten arvioinnin lisääminen.

Kehitysyhtiöiden kuulumisia

Antti Korkka esitteli MW-Kehityksen toimintaa; kuluvan vuoden aikana koulutuksia on järjestetty noin 120 henkilölle ja 50 yrityksen kanssa on tehty erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Länsitorikadulla sijaitseva Pop-up-toimisto on varattu pitkälti ensi syksyyn asti ja uusia hankkeita ja tilaisuuksia on koko ajan suunnitteilla. Muutenkin Taidekaupunki näyttäytyy jo vetovoimaisena eri lukujen valossa ja tätä kaikkea kehittämistyötä tehdään juuri sen vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden edistämiseksi. - Haluamme nostaa kaupunkimme kiinnostavuutta muiden silmissä. Sitä kautta myös esimerkiksi kiinteistöjen arvot pysyvät, kommentoi Antti Korkka.

Yrke Kiinteistöjen terveiset yleisölle toi Pasi Mäkinen, joka kertoi Yrken omistavan Mänttä-Vilppulassa 30 000 neliömetriä erilaisia toimitiloja, myös yhä enemmän muitakin kuin teollisuustiloja. - Meillä on suunnitteilla hienoja projekteja, jotka noudattavat kaupunkistrategiaa. Pyrimme lisäämään yritysten elinvoimaa, luomaan uusia yrityksiä ja säilyttämään vanhat. Kaiken tämän toiminnan edellytyksenä on se, että käytettävissä on hieman rahaa ja toimitiloja, kertoi Pasi Mäkinen. Kaupunginjohtaja Esa Sirviö kommentoi, että pitää kehitysyhtiöiden toimintamalleja erittäin toimivina, eikä olisi lakkauttamassa niitä tulevaisuudessakaan.

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555