Kotisivulle

Taidekaupungin liikennettä kehitetään

19.3.2018

Mänttä-Vilppulan kaupunki laatii parhaillaan kehittämissuunnitelmaa, jonka myötä kartoitetaan keskeiset liikenteen kehittämishankkeet. Suunnitelman tavoitteena on tukea kaupungin muita kehittämistavoitteita. Työtä tekee liikennealan suunnittelutoimisto Kohateam Oy. Taidekaupungin liikenteen kehittämissuunnitelma valmistuu toukokuun alkuun mennessä.

Osana suunnitteluprosessia helmikuussa järjestettiin viisi työpajaa. Työpajoista kolmessa käsiteltiin Pohjaslahden, Kolhon, Vilppulan ja Mäntän keskuksissa tapahtuvaa arjen liikkumista. Yksi paja oli varattu elinkeinoelämän kuljetuksille ja yksi Taidekaupungin matkailuliikenteelle. Kaikkiaan työpajoissa oli mukana 54 henkilöä.

- Työpajojen tuloksena muodostui laaja kokonaiskuva Taidekaupungin liikenteen nykytilan ongelmista, parantamistarpeista, -mahdollisuuksista ja -ideoista. Ongelmina esille nousivat erityisesti joukkoliikenteen, työmatkojen ja koulumatkojen yhteyspuutteet sekä tiedon puute, liikenneväylien kunto ja hoito, raskas liikenne, kevyen liikenteen olosuhteet ja liikkujien oma käyttäytyminen esim. ylinopeudet ja turhien riskien ottaminen. Rautatieasemien, pysäkkien ja liikenneväylien hoidon ja kunnossapidon parantamista toivottiin yleisesti ja erityisesti päällysteiden pikaista korjaamista vaurioituneissa kohdissa, esittelevät Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen Kohateam Oy:stä.

Erilaisia yksilöityjä, pieniä nopeasti toteutettavia toimenpide-ehdotuksia ja lähiaikoina toteutettavissa olevia kehittämisajatuksia löytyi yli viisikymmentä ja tulevaisuuden ideoita ja kehittämislinjauksia kolmisenkymmentä. 

Jatkossa työpajojen tulosten ja tehtyjen selvitysten pohjalta laaditaan luonnos liikenteen kehittämisestä.  Sen ehdotuksia arvioidaan ja toimenpidelinjauksia priorisoidaan huhtikuun 9. päivä pidettävässä liikennetyöpajassa.  Tulosten perusteella laaditaan liikenteen kehittämisen suunnitelma.  Siinä halutaan nostaa esille Taidekaupungin keskeiset liikenteen kehittämislinjaukset ja mahdollisuudet kehittää Taidekaupunkia liikenteellä.

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555