Kotisivulle

Suunnitteilla Ylä-Pirkanmaan-, Keuruun- ja Jämsän alueen yhteinen kehittämishanke matkailutoimialalle

4.9.2012

Hankkeen suunniteltu kohdealue on Ylä-Pirkanmaan seutukunta (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat), Keuruun seutukunta (Keuruu, Multia) ja Jämsän kaupunki.

Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet:

Hanke edistää keskeisten kunnan matkailutoimijoiden ja matkailuyritysten myynti-, markkinointi- ja tuotteistamisyhteistyötä. Samalla parannetaan matkailuyritystoimintaa harjoittavien pienyritysten kasvu- ja toimintaedellytyksiä sekä tuotteiden laatua.

Hankkeen toimenpiteinä kehitetään kohdealueen markkinointia ja palvelupaketointia sekä vahvistetaan alueen yhteistä myyntitoimintaa ja sen järjestelyjä. Samalla toteutetaan yhteisiä myynti- ja messutapahtumia. Yhteisten toimenpiteiden sisältönä on:

- vahvistaa keskeisten matkailutoimijoiden yhteistyötä ja työnjakoa
- tehostaa ja toteuttaa kohdealueen markkinointia, palvelupaketointia ja karttapalveluita
- kehittää yhteistä myyntitoimintaa ja sen järjestelyjä
- toteuttaa yhteisiä myynti- ja messutapahtumia ja niiden toteutusta
- luoda uutta tuotekehittelyä
- analysoida matkailuteollisuuden alueellisia vaikutuksia ja kehityspolkuja.

Yritysryhmille kohdennetut asiantuntija- ja koulutuspalvelut tukevat osallistuvien yritysten tuotekehitystä ja markkinointivalmiuksia sekä kotimaan että ulkomaan markkinoille. Hankkeella edistetään yritysten välisten palvelupaketointien ja palveluverkostojen syntyä. Yritysryhmille kohdennetuissa palveluissa:

- kehitetään tuotekehitystä ja markkinointivalmiuksia sekä kotimaan että ulkomaan markkinoille
- valmennetaan ja kehitetään sähköisen liiketoiminnan osaamista
- edistetään yritysten välisten palvelupaketointien ja palveluverkostojen syntyä
- ammattimaistetaan liiketoimintoja, asiakaspalvelua ja tuotteiden laatua.

Hankkeessa toteutettavat ostopalvelut sisältävät markkinointimateriaalien suunnittelua ja toteutusta, messuille osallistumista, yritysryhmien liiketoimintakehittämisen konsultointia, sähköisten palveluiden kehittämistä sekä toimialan kehittämisselvityksiä.

Hankkeessa on suunniteltu tehtäväksi 7 alueen kohteiden myyntiä tukevaa ulkomaan matkaa. Kohteiksi on suunniteltu mm. seuraavia tapahtumia:

- Bremenin messut 11/2012 ja 11/2013
- Kalastusmessut Moskovassa 2/2013 (MEK Outdoors mukana)
- 4/2013 Visit Finland Sales Run Hampuri-Bremen-Hannover (MEK yhteistyöllä)
- 9/2013 Luontomatkailumessut Düsseldorfissa (MEK yhteistyöllä)
- 11/2013 Visit Finland Sales Run Leipzig-Chemnitz-Hannover (MEK yhteistyöllä)
- Comma / Look at Finland tapahtumat Riika ja Tallinna 2/2014.
- Pietari 2013 ja 2014 (Suomi-talo toimijoiden yhteistyöllä).

Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat matkailutoimialan mikro- ja pk-yritykset.

Yritysten ja yksityisten toimijoiden osallistuminen hankkeeseen:

Hankkeeseen osallistuvat yritykset tai yksityiset toimijat rahoittavat hanketta 10 % maksuosuudella. Hankkeen osallistumismaksun suuruus yksittäiselle yrityksille koko hankkeen toteutusajalle on n. 1300–1600 € (650-800 €/vuosi). Hankkeen osallistumistavoitteena on vähintään 20–25 yritystä.

Osallistumismaksu yrityksille sisältää:

- myynnillistä edustutusta kv-messutapahtumissa ja myynnin edistämistä koko hankkeen ajan
- näkyvyyttä yhteisessä markkinointiaineistossa (suomi, venäjä, saksa)
- yritysryhmille räätälöityä ja kohdennettua liiketoimintakoulutusta
- yritysten välisen yhteistyön ja matkailupaketoinnin järjestelyjä ja kehittämistä
- koulutusmatkojen kontaktien ja ohjelmien järjestelyt.

Hankkeen toteuttamisaikataulu:

1.11.2012 – 31.10.2014, kokonaiskesto 24 kk

Hankevalmistelun yhteyshenkilöt:

MW-Kehitys Oy, toimitusjohtaja Ismo Korhonen, p. 040 169 3276, ismo.korhonen[at]mw-kehitys.com

Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry, toiminnanjohtaja Antti Korkka, p. 040 834 6676, antti.korkka[at]ylapirkanmaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555