Kotisivulle

Sassin asemakaava mahdollistaa uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja

5.12.2017

MW-Kehityksen toimitusjohtaja Otto Huttunen iloitsee Sassin alueen herättämästä suuresta kiinnostuksesta. Yhteydenottoja on tullut sekä yrityksiltä että yksityisiltä.

 

- Sassiin on syntymässä Euroopassa ainutlaatuista yritystoimintaa ja asumista, johon yhdistyvät myös koulutus ja harrastaminen, kertoo Huttunen.

Oleellisena osana alueeseen liittyy myös järviluonto, joka luo edellytyksiä niin ilmailun kuin matkailunkin kehittämiseen.

- Liikenteen kannalta mielenkiintoisena näyttäytyy myös Sassin alueelle ulottuva ratayhteys, joka luo edellytykset henkilöjunaliikenteen kehittämiselle, toteaa Huttunen.

Sassin asemakaava mahdollistaa toteutuessaan myös merkittävän määrän uusia työpaikkoja. Tonttimäärän ja rakennusoikeuksien perusteella alueen teollisten työpaikkojen määräksi voidaan laskea noin 115 työpaikkaa. Näiden lisäksi alueelle syntyy kaavan myötä potentiaalisia työpaikkoja myös palvelualoille.

- Kaavan tavoitteena on tarjota houkutteleva ympäristö erityisesti lentokonealaan ja lentotoimintaan liittyville yrityksille, kertoo kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa.  

Kaavaluonnos mahdollistaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden ja yritystoiminnan sekä lentopaikan toimintoja tukevien palveluiden parhaan mahdollisen kehittämisen. Toimintapuitteet ovat erinomaiset, sillä saman alan yritysten keskittymästä on yrityksille selkeää synergiaetua. Sassissa nähdään olevan valtavasti potentiaalia koko kaupungin elinvoiman kannalta.

Lentopaikka-alue jakaa kaava-alueen itäosan kahtia lentopaikan pohjoispuolisiin ja eteläpuolisiin kortteleihin. Lentopaikan eteläpuolisiin kortteleihin sijoittuu Air Park-konseptin mukaista asumista, teollisuus- ja toimitiloja. Alueella on myös lentokoneasentajakoulutuksen tilat, joissa opiskelee parhaillaan noin 85 opiskelijaa. Teollisuuden, liike- ja toimistotilojen käyttöön on kaavoitettu kaikkiaan noin 7300 m2. Lentopaikan pohjoispuolisiin kortteleihin sijoittuu lisäksi lentotoimintaa tukevia palveluita, kuten harrastajien terminaalialue ja yhteiset hangaaritilat.

Sassin alueen asemakaavan ja kaavamuutoksen nähtävillä olo päättyi 25.10.2017 ja kaavan ehdotusvaihetta työstetään parhaillaan.

- Käymme keskustelua viranomaisten kanssa ja laadimme vastineita luonnosvaiheessa saatuun palautteeseen, sekä muokkaamme luonnoksen kaavaehdotukseksi, valaisee Riina Jorasmaa.

Mikäli kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville, siihen on mahdollista vielä antaa muistutuksia. Kaavan nähtävilläoloaika on 30 päivää.

- Tavoitteena on saada kaavaehdotus kaupunginhallituksen käsittelyyn alkuvuonna, kertoo Jorasmaa.

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555