Kotisivulle

Rahoittajan vetäytyminen ei kaada ilmailupuistohanketta

25.9.2021

”Sassin alue on Mänttä-Vilppulan ehdoton kilpailuetu”

Mänttä-Vilppulassa etenevä Sassin alueen ilmailupuiston kehittäminen herättää jälleen keskustelua. Kansainvälisen rahoittajan tuoreen vetäytymisilmoituksen (linkki aukeaa uudessa välilehdessä) on tulkittu kaatavan suunnitelmat ja aiheuttavan kaupungille mittavat tappiot. ”Mikään ei varsinaisesti kaadu, eikä tappioita synny. Alueen kehittäminen jatkuu alkuperäisen suunnitelman mukaan, kuten tähänkin saakka. Se, mitä nyt ei saatu maaliin, oli maiden ja hanketoteutuksen myynti yksityiselle toimijalle”, toteaa Yrke Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Otto Huttunen. 

Mänttä-Vilppulan kaupunki omistaa Sassissa lentopaikan sekä sen ympäristössä maa-alueita yhteensä noin 56 hehtaaria. Alueelle on tehty 2000-luvulla useita maankäytön selvityksiä ja suunnitelmia sekä toteutettu kaavoitusta. Vuonna 2015 Sassiin rakennettiin SASKYn lentokoneasentajakoulu, jonka toteuttamiseen kaupunki osallistui myös rahallisesti. ”Lentopaikan ja koulun vaikutuksesta Sassissa aloitti yksityinen lentokonehuolto keväällä. Iso lisäys lentopaikan infraan saadaan nyt syksyllä, kun ELY-rahoituksella rakennettava lentokonehangaari valmistuu yleisilmailun käyttöön.”, kertoo Otto Huttunen toiminnasta Sassissa. 

Vaikka Sassin kehittämistä on tehty jo 1990-luvulta saakka, on nykyisten suunnitelmien pohja työssä, joka tehtiin kansalaislähtöisessä Leader-hankkeessa vuonna 2015. Mänttä-Seuran vetämä Sassin yleissuunnitelmaselvitys kokosi vuoden kestäneessä hankkeessa yhteen satoja kaupunkilaisten ideoita ja toiveita, joista koostettiin ’kansanpuiston’ nimeä kantava hanke. Huttusen mukaan suunnitelmassa on valtava määrä edelleen käyttökelpoisia aiheita. ”Isot linjat asumisen, yrittämisen ja liikenteen alueista ovat paljon esillä, mutta lisäksi siellä on luontopolkuja, Pump Trackejä, BMX- ja RC-radat, maisema-, perhe- ja aktiviteettipuistot, maa- ja tilataidetta, camping-alue ja satama Myllyrannassa. Kaupunki yleissuunnitelman kumppanina sai siitä sisältöjä kaavoitukseen sekä muuhun kehittämistyöhönsä Sassissa,”, kertoo Huttunen.

Kansanpuistohankkeen tuloksena Mänttä-Vilppulassa nähtiin, että toiveiden tynnyri on helppo täyttää, mutta rahoitukseen ei juuri saada vastauksia. ”Silloisen kaupunginjohtajan Esa Sirviön kanssa todettiin, että jo pelkkä kiitotien päällystäminen olisi pienelle kunnalle iso kakku itse maksettavaksi. Olimme kuitenkin niin varmoja syntyneen kokonaisuuden vetovoimasta, että sain tehtäväksi selvittää rahoitusta laajemmin.” 

Sassin jatkovalmistelu tapahtui elinkeinoyhtiössä vuodesta 2017 alkaen. Kaupunki avusti yhtiötä budjettivaroista suunnitelmien edistämiseksi. "Etenemisen takana oli vahva enemmistönäkemys siitä, että nyt Sassissa tehdään jotain sellaista, mitä ei ole muualla ja joka kiinnostaa ulkomaita myöten. Hyvä ja omaleimainen hanke sekä Suomen hyvä maine sijoitusympäristönä avasi ovet myös ulkomaisten sijoittajien pöytiin." Hankkeen liiketoimintasuunnitelman valmistumisen jälkeen Osanna ACI Finland Oy kiinnitti sen rahoitettavakseen ja hankkeelle tehtiin due diligence -tarkastus. Rahoitusikkuna avattiin Luxembourgilaisen RAIF-rahastoon samaan aikaan kun hankkeesta päätettiin Mänttä-Vilppulan valtuustossa. 

Kun kaupungin osuus hankkeen toteutuksessa tuli julki alkuvuonna 2020, kävi ilmi, että se rajautui maanomistusjärjestelyihin, kaavoittamiseen sekä sulkutilijärjestelyyn. "Sulkutiliä olisi tarvittu rahoituksen irrottamiseen 36 kuukauden ajaksi. Mutta vaikka siinä ei ollut vakuusmekanismia ja se olisi ollut kaupungille riskitön järjestely, se jäi monelle epäselväksi ja johti osaltaan valituksiin."

Hankkeen teemat ajankohtaisia

Sassiin liittyy useita poikkeuksellisia vahvuuksia. Rakentamaton alue on suuri, luonnonkaunis, mutta sijaitsee kuitenkin kaupungin palveluiden äärellä. Lentopaikka on vanha ja se voidaan elvyttää monenlaiseen toimintaan. Koulutus vetää herkästi ilmailualan yrityksiä puoleensa, logistisesti tärkeät rautatie ja kantatiet kulkevat vierestä. Maakuntakaavasta alkaen alueen kaavoitus tukee maankäyttöä. "Suunnitelmaa tehtäessä ekologisen lämmittämisen ja rakentamisen tärkeys jo nähtiin, mutta ekologisen lentämisen konsepti hyödynnettiin meillä ensimmäisten joukossa. Nyt sähkölentäminen on jo täällä ja kaikki alalla puhuvat siitä. Airpark-ideaa nähdään myös hyödynnettävän muualla, tuoreimpana mm. Malmin lentokentän ratkaisumallina."

Huttunen kertoo, että hankkeessa on tavallaan koko ajan ajettu kahta raidetta. Toisaalta on kaupungin oma maanomistus ja kehittäminen ja toiminta alueella. Toisaalta on isompi kokonaisuus, jonka kansainvälinen rahoittaja voi hankkia omistukseensa ja toteuttaa vaikka kerralla. "Tästä Osannan rahoituksessa oli kyse. Nyt olemme taas lähtöruudussa tekemässä alkuperäistä työtä, mutta valtavan paljon kokeneempina. Ja pidän selvänä, että löydämme uusia kumppaneita jatkossakin. Tavalla tai toisella Sassi menee eteenpäin, kunhan kehittäminen vain pidetään liikkeessä."

Sassin avausten kehittäminen vaikuttaa verkostoissa  

Kehittämisyhtiön toiminnan tarkoituksena oleva elinkeinoelämän edistäminen vie Sassissa monia kaupungin kannalta tärkeitä tavoitteita yhtä aikaa eteenpäin. Alueelle voidaan saada muuttamaan aidosti uusia asukkaita muualta ja sama koskee uusia yrityksiä. "Sassi-kokonaisuus on tunnistettu elinkeinostrategiassa ja se meidän ehdoton kilpailuetu. Sellaista ei löydy muualta", toteaa Otto Huttunen. Kehittämistyön vaikutuksena alueesta kehittyy laaja paikallistalouden moottori, jolla on monia vaikutuksia kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin saakka. "Ympäristön huomioiva toteutustapa varmistaa meille kestävän hankkeen, joka kasvattaa laajalti elintasoa, työllisyyttä, kauppaa, liiketoimintoja ja koulutusta."

Sassin kansainvälinen sijoittumiskysyntä on Huttusen mukaan kotiseutuylpeyttä nostattavaa. ”En tiedä toista kohdetta Suomesta, johon olisi tällaista ulkomaisten toimijoiden kysyntää. Olemme olleet mukana mm. messuilla Saksassa ja markkinoineet Keski-Euroopan pienkentillä. Tontteja ja taloja kysytään aidosti ja varauksia halutaan tehdä. Yksityisten perheiden lisäksi kysyjinä on myös yrityksiä. Paikan päällä on käyty paitsi Euroopasta myös mm. Pohjois-Amerikasta. Kehitysyhtiössä tehdään koko ajan perustyötä yritysten kehittämisen, rahoituksen ja sijoittumisen parissa, mutta Sassissa on nähty aukeavan meille ihan uusia kohderyhmiä ja asiakkaita.”

Rahoittajan vetäytymiseen johtaneista syistä halutaan nyt ottaa oppia. Mikäli kunnalla on hankkeessa roolia, Huttunen näkee avoimemman ja selvemmän viestinnän välttämättömäksi. ”Kun päätöksentekijöitä on monta ja julkinen toimintatapa vaatii läpinäkyvyyttä, on viestintään panostettava kunnolla. Meillä haaste oli vielä se, että ulkomaisten toimijoiden käsitys suomalaisesta paikallishallinnosta ei ehkä ollut paras mahdollinen.” Kotimaisen julkisen keskustelunkin Huttunen ymmärtää. ”Varmaan on ollut yllättävää, että pikkukunta keksii jotain näin suurta ja saa sen näin pitkälle. Siihen kuuluu asioiden monipuolinen käsittely, epäily ja tutkiminen. Se on median tehtävä.”

"Ymmärrän hyvin, että tilanne tiedottamisen osalta valmistelun aikana on ollut jatkuvasti hankala monien kannalta", toteaa Huttunen. ”Iso mediakiinnostus on mielestäni merkki siitä, että hankkeessa nähdään myös laajasti isoja mahdollisuuksia. Avausten tekeminen vaatii aina rohkeutta, mutta myös päättäväisyyttä seisoa sanojen takana ja tahtoa puolustaa tehtyä työtä. Kysymys on loppujen lopuksi elinvoimasta ja uusista avauksista yrityselämässä.” 

Lisätiedot ja haastattelut:

Otto Huttunen
toimitusjohtaja
Yrke Kiinteistöt Oy
0504413249
otto.huttunen@taidekaupunki.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555