Kotisivulle

Mänttä-Vilppulan Mustanlahdesta kaavaillaan älykästä, kestävän kehityksen teollisuusaluetta

14.9.2021

Mänttä-Vilppulan Mustanlahden teollisuusalueesta halutaan nykyaikainen, tulevaisuuteen suuntaava, älykäs ja kestävän kehityksen periaatteita noudattava, monimuotoinen ja laajeneva teollisuuden keskittymä.

MW-Kehitys Oy:n vetämä hanke on käynnistymässä. Siinä tehdään yhteistyötä Mustanlahden alueen yritysten, MW-Kehitys Oy:n, Mänttä-Vilppulan kaupungin sekä oppilaitosverkoston kesken.

Maakuntahallitus myönsi MW-Kehitys Oy:lle Mustanlahden älykäs, kestävän kehityksen teollisuusalue -hankkeen toteuttamiseen 128 800 euroa. Rahoitus tulee työ- ja elinkeinoministeriöstä alueellisen selviytymissuunnitelman toimeenpanon määrärahasta.

Vuoden 2023 elokuun loppuun kestävässä hankkeessa on eri teemoja hyödyttäviä kokonaisuuksia, joita konseptoidaan. Esimerkiksi selvitetään omavaraisen, älykkään energiajärjestelmän toteutusmahdollisuudet. Kiertotaloutta hyödyttää mallinnustyö, jonka avulla tuotettavien materiaalien hyvä arvo voidaan säilyttää mahdollisimman hyvin ja jätteen määrä minimoida. Logistiikkaa ja ohjausjärjestelmiä suunnitellaan aluetta ja sen yrityksiä palvelemaan. Alueella toimiville ja sinne sijoittuville uusille yrityksille suunnitellaan koulutuksia, työpajoja ja ryhmäneuvontaa. Koulutuksen teknologiaverkostoa (TAMK ja Tampereen korkeakouluverkosto) hyödynnetään esimerkiksi opinnäytetöiden tekijöiden avulla.

Pirkanmaan maakuntaohjelmassa painotetaan resurssiviisaiden toimintatapojen vakiinnuttamista kaikilla toimialoilla sekä nostetaan ja kannustetaan yrittäjyyttä uudelle tasolle. Hanke tukee alueellista selviytymissuunnitelmaa bio- ja kiertotalouden edistäjänä, jossa kunnat ja alueet toimivat mahdollistajana. Hanke edistää yritysten vihreää siirtymää ja hankkeessa tavoitellaan kestävän ja nykyaikaisen energiaratkaisun löytymistä Mustanlahden teollisuusalueella. Hankkeen avulla tutkitaan ja tavoitellaan ekologista energiatuotannon kasvua.

Lisätietoja:

MW-Kehitys Oy:
Toimitusjohtaja Otto Huttunen, otto.huttunen@mw-kehitys.com

Pirkanmaan liitto:
Rahoitusasiantuntija Jaana Niittyniemi, p. 050 326 1620
jaana.niittyniemi@pirkanmaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555