Kotisivulle

Biokaasuseminaari 24.10.2023 herätti keskustelua!

26.10.2023

Lokakuun lopulla n. 30 aktiivista, biokaasurakentamisen mahdollisuuksista kiinnostunutta kokoontui Serlachius-museo Gustafin auditorioon. Tilaisuuden järjestivät yhdessä Ekokumppanit Oy ja Pro Agria. Paikallisena yhteistyökumppanina toimi MW-Kehitys Oy. Tapahtumassa kuultiin kuusi alustusta ja käytiin vilkas ja monipuolinen keskustelu.

 

Linda Rekosuo Ekokumppaneilta kertoi TREASoURcE-hankeesta, jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta alueellisten kiertotalouspilottien avulla. Arvoketjuihin liittyvissä piloteissa on mukana kolme eri osa-aluetta: hyödyntämätön muovijäte, sähköauton akkujen uusiokäyttö sekä maa- ja metsätalouden hyödyntämättömät biopohjaiset jäte- ja sivuvirrat.

Lue lisää aiheesta tästä (pdf).

Juha Hiitelä Pro Agrialta valaisi Biokaasun tuotantoa maatilaympäristössä. Agroeko-hankkeen tavoitteena on maatilojen ja maaseudulla toimivien yritysten valmiuksien parantaminen biokaasun raaka-aineen hyödyntämisessä ja biokaasuenergian kannattavassa tuotannossa.

Lue lisää aiheesta tästä (pdf).

Nora Berglund MTK:sta kertoi biopohjaisten sivuvirtojen myyntiin tarkoitetusta, yrityksille suunnatusta maksuttomasta kiertoasuomesta.fi -palvelusta. Palvelulla edistetään kiertotaloutta ruokaketjussa ja metsätaloudessa sekä luodaan niihin perustuvia liiketoimintamalleja. Palvelun kohderyhmänä ovat alkutuottajat, elintarviketeollisuuden yritykset, biopohjaisia materiaaleja jalostava teollisuus ja julkiset toimijat.

Lue lisää aiheesta tästä (pdf).

Manu Hollmén, Pro Agrialta alusti Merikarvian Biokaasuyhteishankkeesta. Merikarvialla on toteutettu Leader-rahoitteisena hankkeena selvitystyö pääasiassa maatilojen tuottamiin syötteisiin perustuvalle biovoimalalle. Alustajalta kuultiin näkemyksiä biokaasuvoimalan mahdollisen rakentamisen käynnistämisen edellytyksistä ja prosessin etenemisen vaiheista.  

Lue lisää aiheesta tästä (pdf).

Petri Tallila, yritysasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskuksesta, avasi kuulijoille biokaasuhankkeiden julkisten tukien laajaa kirjoa ja tuen hakemisen edellytyksiä. Tallilan pääviesti oli, että tukien väheneminen on todennäköistä ja hankkeiden suunnitteluprosessi ottaa aikansa, joten rahoittajan näkökulmasta toivotaan pikaisia ratkaisuja.

Lue lisää aiheesta tästä (pdf).

Jaana Koivisto Ekokumppaneilta kertoi Mänttä-Vilppulassa toteutetun biomassakyselyn tilannekatsauksen. Biomassakysely toimii tärkeänä taustatietona arvioitaessa biokaasuvoimalan toteutuksen mahdollisuuksia. Ekokumppanit keräävät tietoa myös suorilla yhteydenotoilla esim. maatiloille. Yhteyshenkilönä toimii Anne Kärkkäinen (anne.karkkainen2@tampere.fi)

Vastaa Mänttä-Vilppulan biomassakyselyyn tästä!

Lue lisää aiheesta tästä (pdf).

Alla PDF-materiaalit tapahtumasta.

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555