Taustaa

Työllisyyspalveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluita, joiden keskeisenä tavoitteena on kuntalaistensa työelämävalmiuksien edistäminen tai työllistyminen.

Kaupunginhallituksen alaisuuteen sijoitettu työllisyyspalvelut on toiminut vuodesta 2012 alkaen.

Mänttä-Vilppulassa työllistämispalveluita tuottavat pääsääntöisesti yhdistykset, mutta myös kaupungilla sekä kaupungissa sijaitsevilla yrityksillä on kasvava rooli Mänttä-Vilppulan työllistämistä edistävissä palveluissa.

Kaupunki saa rahoitusta mm. seuraavilta:  Pirkanmaan TE-toimisto sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Suurin yksittäinen menoerä on KELA:lle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus, johon on v. 2017 talousarviossa varattu 360.000 euroa.  Kuntouttavaan työtoimintaan on tänä vuonna arvioitu saatavan valtiolta 190.000 euroa sekä palkkatukeen 200.000 euroa.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Pirkanmaan TE-toimisto, Vilppulan seudun palvelukotiyhdistys ry, SPR:n Mäntän osasto, Nauha ry, Mäntän seudun A-Kilta ry, muut yhdistykset sekä seurakunnat, säätiöt, oppilaitokset ja koulut.  Lisäksi ohjausryhmät ja välityömarkkinain tiimipalaverit.

Työllisyyspalvelut kaupungin talousarviossa 2017

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555