Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraanikuntoutukseen ovat oikeutettuja rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939 – 1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Sotilaspassissa on leima tunnuksen myöntämisestä. Naisilla rintamapalvelustunnuksen on myöntänyt Veteraanitunnuslautakunta.

Oikeus rintamaveteraanien kuntoutukseen on toissijainen sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus-, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin tai näitä vastaaviin aikaisempiin lakeihin nähden. Näin ollen mm. sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, eivät voi saada rintamaveteraaneille tarkoitettua kuntoutusta. Heidän kuntoutuksestaan päättää Valtiokonttori.

Kuntoutusoikeus saattaa olla myös sellaisilla henkilöillä, joille Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä. Huom! Todistusta ei voi enää hakea sota-arkistosta.

Rintamaveteraanille ja hänen aviopuolisolleen kuntoutus on maksutonta.

Rintamaveteraanien kuntoutusmuodot

Rintamaveteraanin kuntoutukseen voi hakeutua läpi vuoden ja tavoitteena on, että rintamaveteraanit saavat kuntoutusta säännöllisesti vuosittain, minkä toteuttamiseksi vähintään puolet kuntoutusjaksoista toteutetaan avokuntoutuksena. Valtionkonttorin ohjeistuksen mukaan kuntoutusta voidaan myöntää toimintakykyluokan (toimintakykyluokka I, II ja III) mukaan vuorovuosin laitoskuntoutuksena tai avokuntoutuksena. Molempia kuntoutuksia ei voi saada saman vuoden aikana. Rintamaveteraani voi hakea laitoskuntoutusta, avokuntoutusta tai päiväkuntoutusta.

Rintamaveteraani ja aviopuolison kuntoutus

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua yhteiseen laitoskuntoutukseen, mikäli se on kuntoutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista. Tätä arvioidaan rintamaveteraanin kuntoutuksen kannalta ja päätöksen tekee lähettävänä tahona Mäntänvuoren Terveys Oy:n veteraanikuntoutustyöryhmä.

Rintamaveteraanin aviopuolisolla ei ole oikeutta avo- ja kuntouttavaan päiväkuntoutukseen.

Matkakustannukset

Rintamaveteraani voi hakea kuntoutuksesta aiheutuneiden matkakustannusten korvausta kotikuntansa Kansaneläkelaitoksen toimistosta.

Kansaneläkelaitos maksaa kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja hänen kanssaan kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle matkasta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset kokonaisuudessaan.

Kuntoutuksen hakeminen ja hakemuksen palautus

Kuntoutusta haetaan rintamaveteraanin kotikunnasta lomakkeella, jota on saatavissa lääkärin vastaanotolta Mäntän sairaalalta sekä hyvinvointineuvoloiden toimipisteistä Punatulkun palvelukeskuksesta, Sarapihan palvelukeskuksesta ja Kolhossa Postitie 5 :stä niiden aukioloaikana.

Kuntoutushakemus on myös tämän sivun oikeanpuoleisella palstalla. Hakemuksen voi joko tulostaa ja täyttää käsin tai ensin täyttää ja sitten tulostaa allekirjoitettavaksi.

Kuntoutushakemuksen liitteeksi ei tarvitse erikseen hankkia lääkärintoditusta.Liitteeksi riittää esimerkiksi alle vuoden vanhan sairauskertomustietojen kopio, jossa on riittävän kattavat tiedot terveydentilasta ja kuntoutuksen tarpeesta. 

Hakemukset palautetaan osoitteeseen: Veteraanikuntoutus, Pakkaajankatu 18 D, 35800 Mänttä.

Lisätietoja: maanantaisin klo 8-12 fysioterapeutti Teija Paukku, puhelin 044 466 3354.

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555