Hoitotakuun toteutuminen

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon.

Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.

117. toukokuuta 2017

Yhteydensaanti arkisin klo 8-16

Yhteyden saanti saman päivän aikana toteutuu sekä Mänttä-Vilppulassa että Juupajoella. Mänttä-Vilppulassa keskimääräinen jonotusaika puhelimessa lääkärin vastaanoton ajanvaraukseen oli  3 minuuttia, Juupajoelta sitä ei ole saatavana. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen jonotusaika puhelimessa oli Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella4,1 minuuttia.

Mänttä-Vilppulassa lääkärin vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Myös Juupajoen suun terveydenhuollon ajanvaraukset hoidetaan Mänttä-Vilppulasta.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arviointi kolmen vuorokauden kuluessa toteutuu.

Hoidon tarpeen arviointi vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa tapahtuu puhelimessa ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä ammattihenkilön toimesta.

Hoitoon pääsy terveyskeskuksen avosairaanhoidossa

Hoitoon pääsy kolmen kuukauden kuluessa toteutuu.

Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3). T3-aika lääkärille oli Mänttä-Vilppulassa 42 päivää ja hoitajille kuusi päivää.

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoon pääsy viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toteutuu.

Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3). Mänttä-Vilppulassa T3-aika hammaslääkärille oli 42 päivää, suuhygienistille 17 päivää ja Juupajoella hammaslääkärille 42 päivää, suuhygienistille 20 päivää.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555