Hoitotakuun toteutuminen

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon.

Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.

Huhtikuu 2018

Yhteydensaanti arkisin klo 8-16

Yhteyden saanti saman päivän aikana toteutuu sekä Mänttä-Vilppulassa että Juupajoella. Mänttä-Vilppulassa keskimääräinen jonotusaika puhelimessa lääkärin vastaanoton ajanvaraukseen oli 5,81 minuuttia ja Juupajoella 6,97. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen jonotusaika puhelimessa oli Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella 2,67 minuuttia.

Mänttä-Vilppulassa lääkärin vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Juupajoen suun terveydenhuollon ajanvaraukset hoidetaan Mänttä-Vilppulasta.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arviointi kolmen vuorokauden kuluessa toteutuu.

Hoidon tarpeen arviointi vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa tapahtuu puhelimessa ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä ammattihenkilön toimesta.

Hoitoon pääsy terveyskeskuksen avosairaanhoidossa

Hoitoon pääsy kolmen kuukauden kuluessa toteutuu.

Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3). T3-aika lääkärille oli Mänttä-Vilppulassa 16,3 päivää ja sairaanhoitajille 9,8 päivää. Juupajoen T3-aika lääkärille oli 8,7 päivää ja sairaanhoitajalle 1,5 päivää.

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoon pääsy viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toteutuu.

Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3). Mänttä-Vilppulassa T3-aika hammaslääkärille oli 40,5 päivää, suuhygienistille 19,8 päivää ja Juupajoella hammaslääkärille 25,1 päivää ja suuhygienisille 42 päivää

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Asiointipiste, Seppälän puistotie 15, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555