Hoitotakuun toteutuminen

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon.

Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.

elokuu 2017

Yhteydensaanti arkisin klo 8-16

Yhteyden saanti saman päivän aikana toteutuu sekä Mänttä-Vilppulassa että Juupajoella. Mänttä-Vilppulassa keskimääräinen jonotusaika puhelimessa lääkärin vastaanoton ajanvaraukseen oli  kaksi minuuttia, Juupajoelta sitä ei ole saatavana. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen jonotusaika puhelimessa oli Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella kaksi minuuttia.

Mänttä-Vilppulassa lääkärin vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Myös Juupajoen suun terveydenhuollon ajanvaraukset hoidetaan Mänttä-Vilppulasta.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arviointi kolmen vuorokauden kuluessa toteutuu.

Hoidon tarpeen arviointi vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa tapahtuu puhelimessa ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä ammattihenkilön toimesta.

Hoitoon pääsy terveyskeskuksen avosairaanhoidossa

Hoitoon pääsy kolmen kuukauden kuluessa toteutuu.

Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3). T3-aika lääkärille oli Mänttä-Vilppulassa 21 päivää ja hoitajille kahdeksan päivää. Juupajoen T3-aika lääkärille oli 11 päivää.

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoon pääsy viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toteutuu.

Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3). T3-aika hammaslääkärille oli 36 päivää, suuhygienistille 17 päivää.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555