Vilppulankosken päiväkoti

Vilppulankosken päiväkoti on  viisi ryhmäinen, vuonna 1999 valmistunut päiväkoti Vilppulan taajamassa.

Päiväkodissamme on hyvät puitteet laadukkaalle pienten lasten varhaiskasvatukselle, jota päiväkotimme tarjoaa perheiden etukäteen ilmoittamien hoitoaikojen mukaan arkisin  klo 5.30-22.30 välisenä aikana.

Tähtimöt

Tähtimöt on  2-5-vuotiaiden lasten sisarusryhmä. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Tähtimöissä lapset saavat monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä liikkuen, laulaen, musisoiden, askarrellen, retkeillen, keskustellen, kuunnellen ja toiset huomioiden. Päivittäin toimimme sekä pienryhmissä että puuhaamme myös yhdessä koko porukalla.

 

Vilkat

Vilkat on 3-6-vuotiaan lapsen integroitu pienryhmä. Osalla lapsista on erityisen tuen ja ohjauksen tarvetta jollain kehityksen osa-alueella. Ryhmä tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppia ymmärtämään jokaisen ihmisen erilaisuutta. Vilkoissa työskentelee tällä hetkellä kaksi lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja sekä ryhmäavustaja.

Vilkoissa jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti omine vahvuuksineen ja tarpeineen. Tärkeää on lasten ja aikuisten vahvuuksien korostaminen ja niiden hyödyntäminen koko ryhmän hyväksi. Säännöllinen päivä- ja viikko-ohjelma ovat Vilkoilla tärkeitä. Rutiinit auttavat ennakoimaan, tuovat turvaa ja mahdollistavat onnistumisen kokemuksia lapsille.

Vilkoissa leikkiä, kasvatusta ja opetusta eriytetään lasten edellytyksiä ja tarpeita vastaaviksi. Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevien lasten oppimisen perustana on yhdessä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittu varhaiskasvatussuunnitelma, johon on lisätty erityisen tuen osuus.

 

Helmikät

Helmikät on talon nuorimmaisten ryhmä, jossa on 1-2-vuotiaita lapsia. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Helmiköissä lapset saavat monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä liikkuen, laulaen, musisoiden, askarrellen, retkeillen, keskustellen, kuunnellen ja toiset huomioiden. Päivittäin toimitaan sekä pienryhmissä että puuhataan myös yhdessä koko porukalla.

 

Kilpukat

Kilpukat on 2-6-vuotiaiden lasten sisarusryhmä. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja, lastenhoitaja sekä päiväkotiavustaja.

Kilpupoissa haluamme nostaa esille leikin tärkeyden. Me leikimme joka päivä! Aikuiset ohjaavat, tukevat ja rikastuttavat lasten leikkiä. Leikin ja arjen lomassa opimme tärkeitä sosiaalisia taitoja, koemme elämyksiä ja onnistumisia sekä harjoittelemme motoriikan ja kielen kehitystä. Hilpeissä laulamme ja loruttelemme paljon.

 

Hilpit
Hilpit on esioppilaiden ryhmä aamu- ja iltapäivähoidon sekä koulun lomien aikana. Ryhmässä työskentelee kaksi lastenhoitajaa.

 

Päiväkodissa työskentelevät lisäksi myös kokoaikainen keittiötyöntekijä sekä siivooja.

Päiväkodin keittössä valmistetaan maittavat aamu- ja välipalat. Lounas tulee päiväkodille Vilppulankosken koulun keittiöltä.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555