Metsänhoito

Kaupungin metsiä hoidetaan ja hakataan metsäsuunnitelmien mukaisesti kestävää kehitystä tukien.

Mänttä-Vilppulan kaupunki omistaa maata noin 1370 hehtaaria, joista metsäsuunnitelmissa on 650 hehtaaria. Suunnitelmat sisältävät myös asemakaavassa olevia puistoalueita. Vuosittain hakataan noin 1800 m3 puuta.
Vuonna 2016 tehdään metsurityönä harvennushakkuita asemakaava-alueilla Vilppulassa vanhainkodin ympäristössä ja Kirkkotien varressa, Kolhon keskustassa Keuruuntien varressa sekä Mäntässä Telalahdentien varressa ja Isoniemen teollisuusalueella.
Pystyhakkuita asemakaava-alueilla tehdään Vilppulan Vähä Kangasjärvellä ja Kangasmaan teollisuusalueella.
Asemakaava-alueella puiden kaatamiseen tulee hakea maisematyölupa rakennustarkastajalta.

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555