Sassin alueen asemakaava ja asemakaavanmuutos

 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on käynnistänyt Sassin alueen asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen laatimisen.

Asemakaavamuutos ja -laajennus sijaitsee Mäntän Kannusniemen Sassin alueella. Asemakaavamuutos- ja laajennusalueen pinta-ala on n. 52,5 ha. Alue rajautuu etelässä Hämeentiehen sekä ratapihaan, lännessä Pirttilahden ja Sassinlahden rantaan, pohjoisessa kaupungin ja Finsilvan omistamiin metsämaihin sekä luoteessa Myllyrannan alueeseen. Asemakaavalla mahdollistetaan lentopaikan, uuden air park -tyyppisen asuin- ja loma-asuntoalueen, ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuus- ja yritystoiminnan alueen sekä lentopaikan toimintoja tukevan palvelualueen muodostuminen. Edelleen kaavalla syntyy kansanpuiston alue sekä viher-, katu- ja vesialuetta. 

Kaavahankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus 12.10.2017 Serlachius -museo Gustafin auditoriossa.

Sassin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli MRL 63§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 4.10.-25.10.2017.

Sassin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus valmisteluaineistoineen oli MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä  12.4.- 14.5.2018.

Sassin asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen ehdotusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 3.5.2018 klo 17  elokuvateatteri Bio Säteessä.

 

*****

KUULUTUS

 

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN KAAVOITUS

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.06.2018  § 45   
Sassin alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus,  21.06.2018

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Asiointipiste, Seppälän puistotie 15, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555