Sassin alueen asemakaava ja asemakaavanmuutos

 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on käynnistänyt Sassin alueen asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen laatimisen.

Asemakaavamuutos ja -laajennus sijaitsee Mäntän Kannusniemen Sassin alueella. Asemakaavamuutos- ja laajennusalueen pinta-ala on n. 52,5 ha. Alue rajautuu etelässä Hämeentiehen sekä ratapihaan, lännessä Pirttilahden ja Sassinlahden rantaan, pohjoisessa kaupungin ja Finsilvan omistamiin metsämaihin sekä luoteessa Myllyrannan alueeseen. Asemakaavalla mahdollistetaan lentopaikan, uuden air park -tyyppisen asuin- ja loma-asuntoalueen, ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuus- ja yritystoiminnan alueen sekä lentopaikan toimintoja tukevan palvelualueen muodostuminen. Edelleen kaavalla syntyy kansanpuiston alue sekä viher-, katu- ja vesialuetta. 

Kaavahankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus 12.10.2017 Serlachius -museo Gustafin auditoriossa.

Sassin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli MRL 63§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 4.10.-25.10.2017.

Sassin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus valmisteluaineistoineen on MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä  12.4.- 14.5.2018.

 

KUULUTUS:


MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN KAAVOITUS
Sassin asemakaava ja asemakaavanmuutos

Sassin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus valmisteluaineistoineen on MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 12.4.- 14.5.2018.

Alue sijaitsee Mäntän Kannusniemen Sassin alueella. Alue rajautuu etelässä Hämeentiehen sekä ratapihaan, lännessä Pirttilahden ja Sassinlahden rantaan, pohjoisessa kaupungin ja Finsilvan omistamiin metsämaihin sekä luoteessa Myllyrannan alueeseen. Asemakaavamuutos- ja laajennusalueen pinta-ala on n. 53 ha.

Asemakaavalla mahdollistetaan lentopaikan, uuden air park -tyyppisen asuin- ja loma-asuntoalueen, ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuus- ja yritystoiminnan alueen, sekä lentopaikan toimintoja tukevan palvelualueen muodostuminen. Edelleen kaavalla syntyy kansanpuiston alue sekä viher-, katu- ja vesialuetta.

Kaavahankkeen ehdotusvaiheen aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikana Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla (teknisen palvelukeskuksen 3. kerroksen ilmoitustaulu), sekä Mäntän, Vilppulan, Kolhon ja Pohjaslahden kirjastoissa. Aineisto on kokonaisuudessaan nähtävissä ja tulostettavissa Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoituksen internetsivulla: www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kaavoitus/vireilla-nahtavilla-olevat-kaava/sassin-asemakaava/

Sassin kaavahankkeeseen liittyvistä asioista ilmoitetaan Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoituksen internetsivuilla.

Kaavaehdotusta koskevat mahdolliset muistutukset tulee toimittaa 14.5.2018 klo 15 mennessä osoitteella: Mänttä-Vilppulan kaupunki, Kaavoituspalvelut,
PL 69, 35801 Mänttä,  tai sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@manttavilppula.fi

Kaavoitusta koskevat tiedustelut: kaavoituspäällikkö Riina Jorasmaa, puh. 044-7288 563, riina.jorasmaa@taidekaupunki.fi

 

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus

 

 

 


 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555