Keskustaajaman osayleiskaava

 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on käynnistänyt keskustaajaman
osayleiskaavan laatimisen
(MRL 63 §).

Osayleiskaavaan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinojen, teollisuuden, asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen kehittäminen infrastruktuurin taloudellisuus- näkökohdat ja kaupungin vetovoimaisuustekijät huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös luoda edellytykset monipuoliselle, laadukkaalle asumiselle taajamassa ja taajaman läheisyydessä.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säädösten mukaisesti niin, että sillä voidaan ohjata tulevaa asemakaavoitusta ja alueiden käytön järjestämistä.

Osayleiskaavoitettava alue käsittää Mäntän ja Vilppulan taajamien asema-kaavoitetun alueen ja Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestyksessä esitetyn suunnittelutarvealueen laajennuksineen. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu aiemmin kaavoittamattomia ranta-alueita, pieniä haja-asutusluonteisia kyläalueita sekä kaupungin pohjoispuolella sijaitseva laaja maa-, metsätalous- ja virkistyskäytössä oleva Mäkelänvuoren alue. Kaavoitettavan alueen laajuus on 6454 ha.

Kaavoitusta koskeva 1. yleisötilaisuus pidettiin kaupungintalolla tiistaina 11.2.2014.

Kaavoitushanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 1.7.-1.8.2014.

Kaupunginhallitus käsitteli kaavaluonnosta 23.11.2015 § 283.

Osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä ja kommentoitavissa 3.12.2015 - 29.1.2016 välisenä aikana.
Yleisötilaisuus pidettiin tiistaina 8.12.2015 klo 17.00 alkaen Serlachius museo Gustavin auditoriossa, R. Erik Serlachiuksenkatu 2, Mänttä.

 

Luonnosvaiheen palauteraportti on valmistunut. Linkki löytyy tästä ja myös sivun oikeasta yläreunasta.

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555