Isonniemen Kanervalahden asuinalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavamuutosalue sijaitsee Mäntän Isonniemen alueella, Satakunnantien eteläpuolella. Alue käsittää entisen Isonniemen vanhainkodin luoteis‐ ja pohjoispuolella sijaitsevan, pääosin kaupungin omistaman maa-alueen. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Satakunnantiehen ja etelässä Melas-järveen. Idässä suunnittelualue rajautuu Isoniemen olemassa olevaan pien-talovaltaiseen asuinalueeseen ja suunnittelualueen kaakkoispuolella sijaitsee palvelukotialue. Kaavoitettavan alueen pinta‐ala on 15 ha.

Asemakaavahankkeen tavoitteena on kaavoittaa palvelukodin läheisyyteen pientalotontteja ja huomioida pohjoispuolella sijaitsevan peltoalueen maisemalliset arvot.

Isonniemen Kanervalahden asuinalueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asiakirjoineen oli MRL 63§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 14.12.2017 – 2.1.2018.

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555