Hallinto ja päätöksenteko

Hallinto-sivuillamme on tietoa muun muassa kaupungin organisaatiosta ja päätöksenteosta. Ylintä päätösvaltaa käyttää 35-jäseninen kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Kaupunginhallitus vastaa hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valmistelee ja täytäntöönpanee valtuuston päätökset.

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallinto sijaitsee kaupungintalolla Mäntän keskustassa osoitteessa Seppälän puistotie 15. Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla palvelevat hallintopalveluiden, sivistystoimen, varhaiskasvatuksen sekä teknisen toimen virastot. Kaupunginvaltuuston valtuustosali sekä kaupunginhallituksen kokoustilat ovat Mänttä-Vilppulan kaupungintalon toisessa kerroksessa.

Vilppulan kunnantalolla palvelevat sosiaali- sekä maatalouspalvelut. Sosiaali- ja terveystoimen palvelupisteet palvelevat sekä Vilppulan että Mäntän keskustassa.

Mänttä-Vilppulan kaupungintalo
Vilppulan kunnantalo

Kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja.

Mänttä-Vilppulan kaupungin yleis- ja taloushallinto vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen yleisistä valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Yleishallinnollisiin tehtäviin kuuluvat myös mm. henkilöstöasiat, tietotekniikan palvelut ja sisäisten palvelujen kehittäminen. Taloushallinnon tehtäviin kuuluu mm. kirjanpito, palkanlaskenta sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu.

Johtoryhmä:

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö, 03 488 8200, 0400 975 211

Talousjohtaja Markus Auvinen, 03 488 8408, 044 300 1811

Hallintopäällikkö Atte Viinikka, 044 728 8391

Palvelujohtaja Alli Ruuhilehto, 050 501 0400

Henkilöstöpäällikkö Mikko Nyberg, 040 763 9577

Sivistysjohtaja Taina Peltonen, 03 488 8209, 050 516 8854

Tekninen johtaja Hannu Kemppainen, 044 728 8789

MW-Kehitys Oy, toimitusjohtaja Otto Huttunen, 050 441 3249

 

Hallintopalveluiden kirjaamo:

Toimistosihteeri Kirsti Niemi, 044 428 8218

 

Arkistoasiat: 

Eija-Liisa Käpyaho, 03 488 8210

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@taidekaupunki.fi 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Seppälän puistotie 2, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555