Vuokraa koti taidekaupungissa

Koskelantalot Oy on Mänttä-Vilppulan kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö, jolla on omistuksessaan noin 700 asuntoa. Asunnot sijaitsevat keskustan tuntumassa Mäntässä ja Vilppulassa.

 

Vuokra-asunnon hakeminen

Koskelantalot Oy:n asuntoja voi hakea jatkuvasti. Hakemuslomakkeen saa kaupungintalolta, os. Seppälän puistotie 15, tai oheisen linkin kautta internetistä. Internetlomakkeen voi tallentaa omalle koneelle täyttämistä varten ja lähettää sähköpostin liitetiedostona osoitteella: koskelan.talot(at)manttavilppula.fi.  Lomakkeen voi myös tulostaa ja lähettää käsin täytettynä ja allekirjoitettuna asuntotoimistoon. Sähköisesti lähetetty hakemus allekirjoitetaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Koskelantalot Oy:n asuntotoimisto löytyy kaupungintalon kolmannesta kerroksesta. Toimisto on avoinna arkisin klo 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 15.00, keskiviikkoisin suljettu. Tarvittaessa voi asioida myös muina aikoina erikseen sopimalla.

Vuokravakuus ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen
Ennen kuin vuokrasopimus voidaan solmia, on asiakkaan tehtävä vuokravakuustalletus, joka on vuokrattavan asunnon kuukausivuokran suuruinen pankkitalletus. Sen voi tehdä haluamaansa pankkiin.  Talletettavan summan suuruus ja ohjeet talletuksen tekemisestä näkyvät asiakkaan saamasta vuokrauspäätöksestä, joka on hyvä pitää mukana pankissa asioidessa.  Kun pankilta saatu talletustodistus on toimitettu asuntotoimistoon, voidaan vuokrasopimus solmia.  Myös sähkösopimus on syytä tehdä heti, kun vuokrasopimuksen alkamispävä on tiedossa, eikä muuttoilmoitustakaan pidä unohtaa. Tämän jälkeen on vielä tehtävä asunnon muuttotarkastus, jonka jälkeen uuteen kotiin voi muuttaa.

Asunnon tulo- ja lähtötarkastus
Vuokravakuuteen liittyen huoneiston kunto tarkastetaan yhdessä asukkaan kanssa sekä asuntoon muutettaessa että muutettaessa sieltä pois. Ennen muuttoa tehtävän tarkastuksen ajankohta on sovittava ajoissa asunnontarkastajan kanssa. Asuntoon muutettaessa tarkastuspöytäkirja on täytettävä huolellisesti kaikilta osin, sillä siihen kirjattujen tietojen merkitys korostuu pois muutettaessa. Pois muuton yhteydessä tehtävää uutta pöytäkirjaa verrataan sisäänmuuttopöytäkirjaan, ja vertailun avulla ratkaistaan asukkaan asumisaikana huoneistoon mahdollisesti tulleiden vaurioiden korvausvelvollisuus. Jos lähtöpöytäkrjaan tulee merkintöjä vaurioista, joita sisäänmuuttopöytäkirjassa ei ole, joutuu asukas ne korvaamaan, jollei pysty osoittamaan niitä  edellisen asukkaan aiheuttamiksi. Koskelantalot Oy:n joutuessa  asukkaan asumisaikaisten laiminlyöntien vuoksi teettämään huoneistossa korjauksia tai muuton jälkeen siivousta, toimenpiteet laskutetaan yhtiön hallituksen hyväksymän hinnaston mukaan.  Vuokravakuutta ei palauteta ennen kuin lähtötarkastus on tehty ja kaikki avaimet palautettu.

Vuokrasuhteen irtisanominen
Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti.Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi kokonainen kalenterikuukausi. Vuokralainen maksaa vuokran myös irtisanomisajalta. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä; esim. jos asunto sanotaan irti 15. kesäkuuta, asukkaan vuokranmaksuvastuu loppuu seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä, eli heinäkuun viimeinen päivä. Irtisanomisilmoituksen voi tulostaa oheisesta linkistä ja se palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna asuntotoimistoon viimeistään kalenterikuukausi ennen aiottua poismuuttopäivää. Irtisanomisen voi tehdä aikaisemminkin, kunhan lähtöpäivä on varmistunut.  Irtisanomisilmoituksen liitteenä on asiakaslaskutushinnasto. Asukas voi käyttää hinnastoa muistilistana tarkistaessaan, onko hoitanut ennen pois muuttoa kaikki tarpeelliset toimenpiteet.  Asunto on jätettävä siivottuna seuraavaa asukasta varten.

Avainten palautus
Avaimet on palautettava asuntotoimistoon viimeistä vuokranmaksupäivää seuraavana päivänä. Avaimia ei saa luovuttaa asunnontarkastajalle, talonmiehelle tai laitosmiehelle, eikä niitä saa jättää huoneistoon. Vuokravakuutta ei palauteta ennen kuin kaikki vuokralaisen hallussa olleet avaimet on palautettu asuntotoimistoon.

Vuokravakuuden palautus
Vuokravakuus palautetaan kahden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, jos huoneisto on siivottu, lähtötarkastus hoidettu asianmukaisesti, ja kaikki asukkaan  hallussa olevat avaimet palautettu asuntotoimistoon.  Ennen vakuuden palauttamista tarkistetaan vielä kaiken edellä mainitun lisäksi,  että myöskään vuokrarästejä ei ole.  Vakuutta ei saa käyttää viimeisen vuokran maksamiseen.  Vakuuden palautus voi viipyä yli ilmoitetun palautusajan, jos asuntoa joudutaan korjaamaan asukkaan laskuun, ja vuokravakuudesta on perittävää.

Asuntohakemuksia, ym. virkapostia lähetettäessä sähköpostiosoite on muotoa koskelan.talot(at)manttavilppula.fi. Henkilökohtaiset etunimi.sukunimi(at)taidekaupunki.fi -osoitteet ovat vain ko. henkilön luettavissa.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Asiointipiste, Seppälän puistotie 15, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555